Zaniżone odszkodowanie – jak uzyskać większą kwotę?

Zaniżone odszkodowanie – jak uzyskać większą kwotę?

23 października 2020

W przypadku wielu poszkodowanych, których samochód został uszkodzony w wypadku lub kolizji drogowej ubezpieczyciele zaniżyli wysokość należnego im odszkodowania. Może to znacznie utrudniać lub wręcz uniemożliwiać przywrócenie auta do stanu z przed zdarzenia. Poszkodowany, któremu ubezpieczyciel zaproponował zaniżone odszkodowanie może nie zgodzić się z wyceną szkody i odwołać się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Co należy zrobić, aby uzyskać większą kwotę?

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Zaniżone odszkodowanie komunikacyjne

Zaniżone odszkodowanie lub odmowa jego wypłaty to problem wielu kierowców, których samochód został uszkodzony w wypadku lub kolizji drogowej. W sytuacji, gdy wysokość odszkodowania zaproponowanego przez ubezpieczyciela jest znacząco zaniżona poszkodowany może odwołać się od jego decyzji.

Odwołanie czy reklamacja może zostać złożona, gdy decyzja ubezpieczyciela dotyczyła zaniżonej wypłaty oraz w przypadku otrzymania decyzji odmownej. Każde odwołanie musi zostać rozpoznane przez zakład ubezpieczeń w ściśle określonym terminie 30 dni, w wyjątkowych przypadkach czas ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Zaniżone odszkodowanie jak napisać odwołanie

Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela poszkodowany powinien skupić się przede wszystkim na przedstawieniu argumentów potwierdzających zaniżenie odszkodowania. W szczególności należy wskazać czego dokładnie dotyczy odwołanie, np. zastosowania zamienników czy nie uwzględnienia wynajmu auta zastępczego.

Odwołanie powinno zawierać informacje takie, jak:

  • dane osoby pokrzywdzonej (imię, nazwisko, dane adresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
  • informacje, które pozwolą szybko zlokalizować pracownikowi towarzystwa ubezpieczeniowego sprawę, czyli: numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody;
  • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Do odwołania warto również dołączyć faktury za naprawę samochodu czy ekspertyzę rzeczoznawcy, które mogą wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela.

Ile czasu na odwołanie?

Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela poszkodowany ma po 3 lata. Nie warto jednak zwlekać z rozpoczęciem starań o wypłatę odszkodowania, ponieważ droga do jego uzyskania może okazać się długa i skomplikowana.

Ubezpieczyciel może obstawać przy swoim stanowisku nawet pomimo złożenia odwołania przez poszkodowanego. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Odmowa dopłaty do odszkodowania

Jeżeli pomimo złożonego odwołania ubezpieczyciel konsekwentnie odmawia dopłaty do odszkodowania można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub pozasądowego rozwiązania sporu. Rzecznik występuje wówczas w imieniu poszkodowanego lub pełni funkcję mediatora, który przedstawi obu stronom propozycję rozwiązania sporu.

Do Rzecznika Finansowego można zgłosić dopiero w momencie wyczerpania postępowania reklamacyjnego. W przeciwnym wypadku Rzecznik odmówi podjęcia działań.

Kolejnym etapem może być skierowanie sprawy do sądu. Warto wówczas rozważyć skorzystanie z pomocy ekspertów, którzy będą dużym wsparciem na każdym etapie postępowania. Można również skorzystać z tak zwanej cesji wierzytelności, czyli sprzedaży prawa do roszczenia odszkodowawczego. Poszkodowany w krótkim czasie otrzymuje wówczas dodatkowe pieniądze, a kupujący przejmuje na siebie wyegzekwowanie od ubezpieczyciela dodatkowych środków.

zaniżone odszkodowanie

Jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub wypłacone świadczenie jest zbyt niskie, warto rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Oczywiście to ostatnie wymaga znajomości prawa, praktyki orzeczniczej i oceny szans w ewentualnym procesie. Warto zatem znaleźć profesjonalistę, który oceni o ile zostało zaniżone odszkodowanie.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W Dopłatach Powypadkowych S.A. zajmuje się tematyką związaną ze szkodami...czytaj więcej

Czytaj również


28.05.2021

Szkoda parkingowa

Szkoda parkingowa to powszechny problem. Niemal każdy samochód prędzej czy później zostanie zarysowany albo uderzony

30.11.2020

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Kierowcom, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym, do którego doszło nie z ich winy przysługuje odszkodowanie

29.10.2020

Dopłaty do odszkodowań – jak to działa?

Zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli jest niezwykle powszechnym zjawiskiem. Z danych zebranych przez naszych ekspertów wynika,

10.09.2020

Zaniżone odszkodowanie z OC

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zaniżył wysokość odszkodowania wielu poszkodowanych zastanawia się jak za tak niską

Bezpłatna analiza