Wypadek samochodowy z obcokrajowcem na terenie Polski

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem na terenie Polski

18 czerwca 2021

Dzięki otwarciu granic i ogólnopojętej globalizacji zdarzenie drogowe, w którym jeden z uczestników jest spoza naszego kraju jest bardzo prawdopodobne. Może być jednak nieco bardziej stresującą sytuacją ze względu na barierę językową. Pojawia się także pytanie – gdzie zgłosić szkodę?

Pamiętając, że zazwyczaj w razie kolizji i braku sporu co do odpowiedzialności wystarczające jest spisanie oświadczenia to w przypadku zdarzenia z obcokrajowcem zaleca się wezwanie policji zarówno w razie wypadku jak i kolizji. Nie narażamy się wówczas na ewentualne późniejsze próby uniknięcia odpowiedzialności przez cudzoziemca. Mógłby on powołać się na fakt, że był w obcym kraju i na przykład w wyniku stresującej sytuacji podpisał oświadczenie. Wzywanie policji nie jest jednak konieczne a jedynie zalecane. Gdy obie strony chcą mogą spisać odpowiednie oświadczenie, jednakże warto pobrać gotowe polsko-angielskie druki oświadczenia o zdarzeniu drogowym ze strony PBUK (Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Usprawni to znacząco wspólne wypełnienie druku i porozumienie.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Sprawców spoza Polski można podzielić na tych, którzy mają pojazd zarejestrowany w kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy to kraje Unii Europejskiej, Islandia Norwegia i Liechtenstein), Andorze, Serbii lub Szwajcarii i na pozostałych np. z Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Turcji.

Jeśli sprawca należy do tej pierwszej grupy i znana jest nazwa ubezpieczyciela sprawcy to wystarczy na stronie internetowej PBUK sprawdzić, czy firma ta ma polskiego przedstawiciela (korespondenta) i który z polskich ubezpieczycieli pełni tę funkcję. 
Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy ma korespondenta w naszym kraju, szkodę należy zgłosić u niego. Jeśli firma ubezpieczeniowa sprawcy nie ma korespondenta w Polsce, szkodę należy zgłosić do PZU SA albo TUiR WARTA SA.

Jeśli  sprawca jest z kraju grupy drugiej to ma obowiązek posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC, tzw. Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego. W przypadku kolizji z takim pojazdem należy spisać numer rejestracyjny i markę, a także koniecznie numer Zielonej Karty z datą jej ważności oraz nazwą ubezpieczyciela, który ją wydał. Następnie postępujemy analogicznie jak względem sprawcy z kraju z grupy pierwszej.

bezpłatna analiza

Gdy sprawca zbiegł z miejsca albo nie zauważył, że wyrządził nam szkodę to po samym numerze rejestracyjnym jesteśmy w stanie ustalić jego ubezpieczyciela. Jeśli są to numery polskie łatwo można to sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Natomiast gdy numery są  zagraniczne zgodnie z wytycznymi PBUK należy skontaktować się z PZU SA albo TUiR WARTA SA i zgłosić szkodę u jednego z tych ubezpieczycieli, podając posiadane dane. PZU SA albo TUiR WARTA SA wykona oględziny i wycenę szkód w pojeździe.  PBUK ustali gdzie ubezpieczony był pojazd i przekaże sprawę do załatwienia przedstawicielowi zagranicznego ubezpieczyciela. Po ustaleniu ubezpieczyciela dokumentacja zgromadzona w PZU SA albo TUiR WARTA SA zostanie przekazana temu przedstawicielowi.

Czytaj również


30.07.2021

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny może być bardzo niebezpieczny, a uzyskanie odszkodowania w tym przypadku

22.07.2021

Korytarz życia

Pod koniec roku 2019 weszły w życie przepisy dotyczące korytarza życia (oraz jazdy na suwak).

11.06.2021

Szkoda wyrządzona przez zwierzęta gospodarcze

Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to ta

07.05.2021

Jazda na stłuczkę

Na naszych drogach nie brak kierowców specjalnie powodujących kolizje, a następnie naprawiających swój pojazd z

Bezpłatna analiza