Utrata wartości handlowej pojazdu a wypłata odszkodowania

Utrata wartości handlowej pojazdu a wypłata odszkodowania

18 marca 2020

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu czy szkodę osobową to nie jedyne roszczenie o jakie poszkodowany może się ubiegać od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy zdarzenia drogowego. Należy do nich również utrata wartości handlowej pojazdu. Jest to różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu sprzed kolizji, a wartością auta po jego naprawie. Kiedy możemy starać się o tego typu odszkodowanie? W jakich przypadkach jesteśmy pozbawieni takiej możliwości?

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Odszkodowanie a utrata wartości handlowej pojazdu

Ubezpieczyciel na podstawie art. 361 § 2 k.c. jest zobligowany do pełnej rekompensaty poniesionej szkody. Oznacza to, że kwota wypłaconego odszkodowania powinna obejmować zarówno koszty naprawy samochodu, jak i utratę wartości handlowej pojazdu. Niestety kalkulacje towarzystw ubezpieczeniowych zazwyczaj tego nie uwzględniają.

Takie rozstrzygnięcie omawianego zagadnienia przyjął także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01, OSNC 2002/5/57). Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu zapytania prawnego przedstawionego przez Sąd niższej instancji „Czy do składników szkody, powstałej na skutek kolizji pojazdów samochodowych, za którą odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej ponosi zakład ubezpieczeń, zalicza się utratę wartości handlowej naprawionego samochodu, spowodowaną stosowaniem przez autoryzowane warsztaty naprawcze technologii nie w pełni pozwalającej na przywrócenie pierwotnego stanu pojazdu, tj. sprzed kolizji?” podjął uchwałę o następującej treści:

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

O wypłatę odszkodowania w związku z utratą wartości handlowej pojazdu możemy się ubiegać w przypadku szkody częściowej, czyli wówczas gdy naprawa samochodu jest ekonomicznie i technicznie uzasadniona. Ubytek wartości rynkowej auta maleje proporcjonalnie do jego wieku. Jak wskazuje Rzecznik Finansowy, wiek pojazdu nie może być jedyną przesłanką do ustalenia utraty wartości. Okazuje się jednak, że największą szansę na wypłatę roszczenia mają kilkuletnie samochody, które przed szkodą były w dobrym stanie technicznym.

Szacowanie wysokości roszczenia dotyczącego utraty wartości handlowej pojazdu nie jest usankcjonowane w obowiązujących przepisach żadnymi normami prawa. Dlatego ustalenie kwoty o jaką będziemy wnioskować nie jest prostym zadaniem. Najczęściej takich kalkulacji rzeczoznawcy dokonują korzystając z Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych.

Na wysokość wypłaty wpływa:

  • wartość rynkowa samochodu sprzed kolizji
  • okres eksploatacji
  • przebieg
  • stan techniczny
  • zakres uszkodzeń
  • koszt naprawy auta

Największe szanse na wypłatę takiego odszkodowania mają samochody osobowe mające do 6 lat. Będące w dobrym stanie technicznym, które brały udział w kolizji po raz pierwszy.

W jaki sposób udowodnić utratę wartości handlowej pojazdu?

Tego typu szkodę można udowodnić na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest napisanie odwołania oraz przedstawienie ubezpieczycielowi porównania ofert sprzedaży aut powypadkowych i bezwypadkowych.

Alternatywą może być skorzystanie z wyceny niezależnego rzeczoznawcy, konsultacja z warsztatami samochodowymi oraz serwisami. Ta metoda jest jednak zarówno czasochłonna, jak i kosztowna.

Niezależnie od przyjętej metody działania z punktu widzenia osoby poszkodowanej istotnym jest, aby o wypłatę roszczenia wnioskować do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W razie pozytywnej weryfikacji wypłata nastąpi z jego ubezpieczenia OC.

Natomiast w przypadku odrzucenia roszczenia przez ubezpieczyciela, dochodzenie swoich praw należy rozpocząć od złożenia reklamacji do zakładu ubezpieczeń. Jeżeli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów koniecznym może okazać się złożenie skargi  do Rzecznika Finansowego, a w ostateczności wystąpienie na drogę sądową.

Opisany powyżej schemat postępowania może wydawać się trudny i skomplikowany, dlatego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów, którzy mają lata doświadczeń w odzyskiwaniu odszkodowań, dzięki czemu szybko i sprawnie pomogą w uzyskaniu odszkodowania. Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Mateusz Matłosz
Mateusz Matłosz

W Dopłatach Powypadkowych S.A. odpowiada za kontakty z klientami oraz za przygotowanie treści merytorycznych dotyczących... czytaj więcej

Czytaj również


25.03.2020

Czym różni się szkoda całkowita od częściowej?

Miałeś wypadek a ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę w Twoim pojeździe jako całkowitą? Zastanawiasz się od czego

13.02.2020

Kiedy mamy do czynienia z utratą wartości handlowej pojazdu?

Utrata wartości handlowej pojazdu dotyczy samochodów, które zostały uszkodzone w wypadku drogowym. W takiej sytuacji

Bezpłatna analiza