Szkoda całkowita a naprawa pojazdu – czy jest możliwa?

Szkoda całkowita a naprawa pojazdu – czy jest możliwa?

27 maja 2020

Orzeczenie rzeczoznawcy o szkodzie całkowitej dla wielu kierowców brzmi jak wyrok dla samochodu. Pojawia się wtedy wiele pytań, między innymi o wysokość odszkodowania oraz o to, co wówczas zrobić z samochodem. W dzisiejszym artykule zajmiemy się odpowiedzią na pytanie: szkoda całkowita a naprawa pojazdu – czy jest możliwa?

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Definicja szkody całkowitej

Szkodę całkowitą orzeka się w dwóch przypadkach. Po pierwsze w momencie, gdy zniszczenia pojazdu są na tyle duże, że nie nadaje się on do naprawy. W takiej sytuacji przywrócenie auta do stanu sprzed wypadku jest praktycznie niemożliwe.

Innym powodem może być po prostu nieopłacalność takiej naprawy. Jeśli szacowane koszty usunięcia usterek kilkukrotnie przekraczają wartość pojazdu, ubezpieczyciel może zdecydować o tym, że doszło do szkody całkowitej.

Szkoda całkowita OC a AC – różnice

Odmiennie definiuje się szkodę całkowitą w przypadku ubezpieczenia OC oraz Autocasco. W tym drugim przypadku szkoda całkowita występuje wówczas, gdy koszt naprawy samochodu jest wyższy niż 70% wartości rynkowej auta w stanie nieuszkodzonym, na dzień powstania szkody lub w dniu ustalenia wysokości odszkodowania.

Natomiast w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC ubezpieczyciel może uznać, że doszło do szkody całkowitej jeśli koszt naprawy samochodu przekraczają 100% jego wartości, a więc gdy jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Szkoda całkowita a ubezpieczenie

Kwalifikacja szkody jako całkowitej powoduje szereg problemów po stronie poszkodowanego. Przede wszystkim wypłata należnego mu odszkodowania zostaje pomniejszona o wartość wraku (czyli pozostałości, którą można sprzedać). Wrak jest oczywiście własnością poszkodowanego, który może go sprzedać w całości, na części lub oddać do kasacji.

Niestety ubezpieczyciel może zawyżyć wartość wraku, co skutkuje tym, że poszkodowany nie jest w stanie uzyskać kwoty podanej przez ubezpieczyciela. W konsekwencji nie otrzyma kwoty, która zrekompensowałaby stratę jaką poniósł. Dodatkowo osoba poszkodowana zostaje z wrakiem, który trudno jest sprzedać, a samo przetrzymywanie go również często stanowi problem.

Szkoda całkowita jest zmorą dla kierowców, jednak dla ubezpieczycieli to dosyć dogodne rozwiązanie. W ten sposób zakład ubezpieczeń unika dodatkowych kosztów związanych np. z rozliczeniem z warsztatem samochodowym, sporządzeniem kosztorysu przy wypłacie gotówkowej oraz związanym z tym ewentualnych sporów.

Kiedy warto naprawiać samochód po szkodzie całkowitej?

W razie wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy jedynie wówczas, gdy zakres tej naprawy pokrywa się z ustalonym przez niego zakresem szkody, a koszty nie przekroczą wartości pojazdu przed wypadkiem. W praktyce bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, większość kierowców po orzeczeniu szkody całkowitej przez ubezpieczyciela rezygnuje z naprawy samochodu.

Wyjątek mogą stanowić jednak pojazd zarejestrowany jako zabytkowy, lecz tylko wtedy gdy istnieje możliwość użycia oryginalnych części zamiennych. Wtedy należy się jednak liczyć z odmową pokrycia pełnych kosztów naprawy przez ubezpieczyciela.

Niestety dochodzi również do sytuacji, w których poważnie uszkodzony pojazd, w którego przypadku orzeczono szkodę całkowitą jest naprawiany po jak najniższym koszcie i sprzedawany niczego nieświadomemu klientowi. Mamy zatem kilka rozbieżnych sytuacji dotyczących szkody całkowitej. W każdym z tych przypadków możliwy jest powrót uszkodzonego auta na drogę, lecz jego konsekwencje mogą być zupełnie różne.

analiza

Podsumowując, warto przed rozpoczęciem naprawy sprawdzić czy ubezpieczyciel rzetelnie zakwalifikował szkodę jako całkowitą. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Natomiast jeśli zamierzamy przeprowadzić naprawę pojazdu należy upewnić się czy samochód po naprawie nie będzie stwarzał zagrożenia w ruchu drogowym.

Mateusz Matłosz
Mateusz Matłosz

W Dopłatach Powypadkowych S.A. odpowiada za kontakty z klientami oraz za przygotowanie treści merytorycznych dotyczących... czytaj więcej

Czytaj również


20.11.2020

Szkoda całkowita – co warto wiedzieć?

Na skutek wypadku drogowego może dojść do szkody całkowitej lub częściowej. Określenie rodzaju szkody zależy

22.07.2020

Szkoda całkowita a dopłaty do odszkodowań

Właściciel samochodu, który został uszkodzony lub zniszczony na skutek wypadku może otrzymać odszkodowanie także wtedy,

Bezpłatna analiza