Szkoda całkowita a dopłaty do odszkodowań

Szkoda całkowita a dopłaty do odszkodowań

22 lipca 2020

Właściciel samochodu, który został uszkodzony lub zniszczony na skutek wypadku może otrzymać odszkodowanie także wtedy, gdy ubezpieczyciel stwierdził, że doszło do szkody całkowitej. Większość osób, które znalazło się w takiej sytuacji nie wie od czego zależy decyzja ubezpieczyciela i czy można się od niej odwołać. Poszkodowani często nie wiedzą też co zrobić z wrakiem lub czy otrzymają odszkodowanie jeśli mimo wszystko zdecydują się na naprawę auta, dlatego zadają sobie pytanie – szkoda całkowita i co dalej?

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Szkoda całkowita z OC sprawcy

Terminu szkoda całkowita używa się zarówno w odniesieniu do ubezpieczenia OC, jak i autocasco. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku tego pierwszego o szkodzie całkowitej można mówić wówczas, gdy koszt naprawy auta przekracza 100% jego wartości. Natomiast w przypadku AC jest to zazwyczaj 70% (zgodnie z zapisami znajdującymi się w OWU). Jednak niezależnie od tego w obu przypadkach ubezpieczyciel wypłaci różnicę pomiędzy wartością samochodu przed wypadkiem a po kolizji.

Szkoda całkowita ma miejsce wtedy, gdy:

  • samochód został uszkodzony na tyle, że jego naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona,
  • samochód nie nadaje się do naprawy i dalszego użytkowania.

Szkoda całkowita auta

Szkoda całkowita oznacza, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy samochodu. Wypłaci za to poszkodowanemu równowartość pojazdu z dnia wypadku, pomniejszoną jednak o wartość wraku, który wciąż pozostaje jego własnością.

Przykład:

Jeśli wartość samochodu przed zdarzeniem wynosiła 20 tys. zł, a jego naprawa została wyceniona na 25 tys. zł ubezpieczyciel uzna, że doszło do szkody całkowitej. W sytuacji, gdy wrak zostanie wyceniony na 8 tys. zł poszkodowany otrzyma 12 tys. zł odszkodowania.

odkup-odszkodowań

Często zdarza się, że ubezpieczyciel zaniża wartość auta przed wypadkiem, a zawyża wartość wraku. Ponadto w niektórych przypadkach o szkodzie całkowitej orzeka się również wtedy, gdy auto nie jest wrakiem. Wystarczy, że uszkodzone części są drogie, a ubezpieczyciel wyceni naprawę według stawek obowiązujących w ASO. Zwłaszcza w przypadku starszych aut to wystarczy, aby ewentualna naprawa przewyższyła wartość auta.

Dlatego kierowca, który otrzymał decyzję o stwierdzeniu szkody całkowitej przez ubezpieczyciela powinien dokładnie sprawdzić zaproponowaną wycenę. Na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji?

Szkoda całkowita kalkulator

Podczas szacowania kosztów naprawy auta bierze się pod uwagę przede wszystkim czas likwidacji usterek określony przed producenta samochodu. Dolicza się do tego również stawki za roboczogodzinę ustalone na podstawie średnich cen usług autoryzowanych serwisów znajdujących się w okolicy. Ostatnim elementem wchodzącym w skład kosztorysu jest cena części zamiennych oraz innych materiałów wykorzystanych przez warsztat podczas naprawy.

Ponadto należy pamiętać o tym, że ubezpieczyciele stosują inne metody kalkulacji w przypadku szkód częściowych, a inne w przypadku szkód całkowitych. W przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia AC brane są pod uwagę ceny części oryginalnych oraz koszty robocizny właściwe dla warsztatów ASO . Dlatego zdarza się, że nawet drobne uszkodzenie samochodu zostaje uznane za szkodę całkowitą. Koszty naprawy liczone w ten sposób są bardzo wysokie, zwłaszcza w przypadku starszych samochodów.

Szkoda całkowita co z wrakiem

W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej wrak pozostaje własnością poszkodowanego. Przy czym  samochód nie musi nadawać się tylko do kasacji – można go sprzedać lub w wyjątkowych sytuacjach naprawić.

Sprzedaż tego, co zostało z auta może nastręczać kłopotów, a ubezpieczyciele niechętnie pomagają poszkodowanym w tym procesie. Problematyczne jest zwłaszcza zbycie auta po cenie wskazanej przez ubezpieczyciela.  Ponadto nie jest on zobligowany do pomocy w sprzedaży uszkodzonego samochodu.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Należy pamiętać o tym, że od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać. Jest to zasadne zwłaszcza wówczas, gdy podejrzewamy, że ubezpieczyciel zaniżył wartość należnego nam świadczenia. Również wówczas, gdy próba sprzedaży wraku po wskazanej przez niego cenie zakończyła się niepowodzeniem.

analiza

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę jako całkowitą warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy ekspertom. Nie tylko sprawdzą zasadność jego decyzji, ale przede wszystkim podejmą wszystkie działania niezbędne do tego, aby poszkodowany otrzymał wszystkie należne mu świadczenia. Nawet jeśli ubezpieczyciel już wypłacił pieniądze za szkodę całkowitą dopłata do odszkodowania jest możliwa.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W Dopłatach Powypadkowych S.A. zajmuje się tematyką związaną ze szkodami...czytaj więcej

Czytaj również


20.11.2020

Szkoda całkowita – co warto wiedzieć?

Na skutek wypadku drogowego może dojść do szkody całkowitej lub częściowej. Określenie rodzaju szkody zależy

27.05.2020

Szkoda całkowita a naprawa pojazdu – czy jest możliwa?

Orzeczenie rzeczoznawcy o szkodzie całkowitej dla wielu kierowców brzmi jak wyrok dla samochodu. Pojawia się

Bezpłatna analiza