Oferta dla biznesu

Dopłaty Powypadkowe SA to nie tylko usługi dedykowane klientowi indywidualnemu, ale również kompleksowe wsparcie dla szeroko rozumianej BRANŻY MOTORYZACYJNEJ. Nasze usługi to odpowiedź na potrzeby warsztatów samochodowych, wypożyczalni pojazdów, firm świadczących usługi parkowania, holowania oraz sprzątania nawierzchni po szkodzie.

Bezpłatna analiza! Skontaktuj się z nami!   

Jak uzyskać dodatkowe pieniądze, kiedy ubezpieczyciel odmawia zapłaty za wykonaną pracę?

 • Dopłata do faktur za naprawę pojazdu – metoda warsztatowa
  W przypadku bezpośredniego rozliczenia warsztatu z ubezpieczycielem, ten drugi powinien zwrócić rzeczywiste koszty naprawy (roboczogodziny oraz zakupu części) na podstawie faktury za naprawę wystawionej przez warsztat. Często okazuje się jednak, że ubezpieczyciel zaniża wypłatę. Jak odzyskać wynagrodzenie należne za wykonaną pracę?
 • Zwrot kosztów za auto zastępcze
  Realizacja naprawy samochodu, który został uszkodzony na skutek wypadku wymaga czasu, w którym poszkodowany pozbawiony jest środka transportu. Rozwiązaniem jest wynajem pojazdu zastępczego. Co w sytuacji, gdy ubezpieczyciel kwestionuje wysokość stawek najmu i odmawia pokrycia jego kosztów?
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu
  Jest to różnica pomiędzy wartością samochodu przed uszkodzeniem oraz po zrealizowanej naprawie. Ubezpieczyciel dokonuje wyliczenia wysokości należnych świadczeń na podstawie własnych algorytmów. W jaki sposób uzyskać wielokrotność kwoty zaproponowanej przez ubezpieczyciela?
 • Zwrot kosztów parkingu
  Niekiedy w przypadku samochodów uszkodzonych w wypadkach koniecznym jest skorzystanie z płatnego parkingu, np. w oczekiwaniu na decyzję płatniczą, którą ma wydać ubezpieczyciel czy do czasu zbycia wraku. Jest to nieodłączny element szkody, w przypadku którego towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie odmawiają pokrycia kosztów.
 • Zwrot kosztów holowania
  Jeżeli po wypadku samochód nie nadaje się do dalszej jazdy konieczne jest wezwanie na miejsce lawety oraz odholowanie pojazdu do miejsca wskazanego przez poszkodowanego. W takiej sytuacji koszty mogą zostać przekazane na wykonującego usługę. W jaki sposób może on uzyskać pełną należność za wykonaną usługę holowania?
 • Zwrot kosztów sprzątania nawierzchni po wypadku
  Za skutki zanieczyszczenia nawierzchni w wyniku zdarzenia komunikacyjnego odpowiada sprawca wypadku oraz jego ubezpieczyciel. Jednak w wielu przypadkach ubezpieczyciel odmawia wypłaty roszczeń z tego tytułu twierdząc, że to zarządca drogi – niezależnie od okoliczności – musi utrzymać ją w odpowiednim stanie. Jak odzyskać odszkodowanie z tytułu kosztów sprzątania nawierzchni po wypadkach drogowych?
 • Odszkodowanie za naprawę pojazdu specjalistycznego
  W przypadku pojazdów specjalnych bardzo ważna jest umiejętność poprawnego kosztorysowania oraz prowadzenia postępowania z uwzględnieniem specyfiki danego pojazdu (traktor, koparka, autobus, pojazd ciężarowy itp.). Należy również pamiętać o utracie wartości handlowej pojazdu oraz utraconym dochodzie z powodu przestoju w pracy pojazdu.Co powinno obejmować pełne świadczenie odszkodowawcze?

W zakres naszych usług wchodzi również obsługa naszych Partnerów Biznesowych, takich jak warsztaty/wypożyczalnie/lawety w zakresie:

 • doradztwa i pomoc prawnej, w szczególności w procesie podejmowania decyzji w przypadku pojedynczych szkód, a także kwestii kluczowych dla rentowności biznesu;
 • wprowadzenie jednolitych procedur w zakresie stosowanej dokumentacji szkodowej;
 • wsparcie podczas wyliczania rzeczywistej stawki roboczogodziny oraz uzyskania certyfikatu stawki – narzędzie niezwykle pomocnego w walce z ubezpieczycielem;
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatu TÜV NORD, który jest potwierdzeniem standardu usług oferowanego w warsztacie;
 • kompleksowa pomoc w kosztorysowaniu szkód.
Sprawdź, czy spełniasz warunki!   

Bezpłatna analiza