Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

8 czerwca 2020

Nawet najlepszemu kierowcy może przydarzyć się wypadek komunikacyjny, chociażby z winy innego użytkownika drogi. W takiej sytuacji osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. Co jeśli ubezpieczyciel niewłaściwie wyceni szkodę na pojeździe i w konsekwencji wypłaci zaniżone odszkodowanie? Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? Ten artykuł jest specjalnie dla Ciebie.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Jak napisać skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Podstawą skutecznego odwołania jest wykorzystanie właściwych argumentów. Niestety, nie możesz oprzeć się na samych przekonaniu, że wycena szkody jest zbyt niska lub odmowa wypłaty odszkodowania nieuzasadniona.

Na wstępie wyjaśnij czego dokładnie dotyczy Twoje odwołanie, np.

  • niskiej wyceny,
  • nieuwzględnienia części
  • czy kosztów najmu auta zastępczego.

Pisząc odwołanie od decyzji ubezpieczyciela polecamy powołać się na zapisy ustawy z 5-go sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Wskazanie podstawy prawnej składanej reklamacji działa na Twoją korzyść.

Jeśli piszesz w sprawie zbyt niskiej wyceny musisz udowodnić, że wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa. Jak to zrobić? Podaj linki do aukcji lub komisów internetowych. Możesz również spróbować wystawić swój samochód na sprzedaż i wskazać ubezpieczycielowi, że dostałeś znacznie wyższą kwotę od zaproponowanej w ramach odszkodowania.

Jakie dokumenty dołączyć do odwołania?

Do odwołania koniecznie dołącz między innymi faktury za elementy uszkodzone podczas stłuczki, których nie obejmowała wcześniejsza wycena. Natomiast jeśli zaniżono koszty części zamiennych możesz wykorzystać cennik takich elementów z Autoryzowanej Stacji Obsługi.

Rozsądnie jest skorzystać z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy, który wyceni szkodę i przygotuje kompletny kosztorys naprawy. Pamiętaj jednak, że taka usługa jest odpłatna, a jej koszt nie zostanie Ci zwrócony przez ubezpieczyciela. Co więcej, opinia rzeczoznawcy nie jest wiążąca dla firmy ubezpieczeniowej i na jej podstawie nie musi zmieniać swojego stanowiska. Będzie to jednak istotny dokument w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Jak dostarczyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Pismo odwoławcze od decyzji Zakładu Ubezpieczeń możesz złożyć w kilku formach:

  • pisemnie,
  • telefonicznie,
  • w oddziale ubezpieczyciela,
  • pocztą elektroniczną.

Zaleca się wysłanie takiego pisma tradycyjnym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób będziesz miał pewność, że przesyłka trafiła do adresata.

Swoje odwołanie kierujesz do zarządu firmy ubezpieczeniowej natomiast trafi ono do działu reklamacji, który indywidualnie rozpatrzy Twoją sprawę. Pamiętaj aby Twoje pismo wyróżniała kultura i opanowanie. Pisz rzeczowo i unikaj emocjonalnych sformułowań.

Ile czasu powinieneś czekać na decyzję ubezpieczyciela?

Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Gdy w tym czasie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi ze strony firmy ubezpieczeniowej, co do zasady jest to równoznaczne z akceptacją Twoich roszczeń. Jeśli jednak sprawa okaże się skomplikowana, ubezpieczyciel musi Cię powiadomić o tym fakcie i uprzedzić, że na podjęcie ostatecznej decyzji potrzebuje łącznie 60 dni.

Odpowiedź odmowna – co dalej?

Ubezpieczyciel nie musi zgadzać się na żądania z Twojego odwołania.  Jednakże w piśmie odmownym musi wskazać prawne i faktyczne uzasadnienie swojej decyzji. To nie powód aby się poddawać! Nadal masz możliwość walki o wyższe odszkodowanie.

W tym celu skorzystaj z bezpłatnego wniosku interwencyjnego do Rzecznika Finansowego lub pozasądowego rozwiązania sporu, taki wniosek kosztuje jednorazowo 50 zł.

Rzecznik Finansowy zbierze argumenty przemawiające na Twoją korzyść i wystąpi w Twoim imieniu do ubezpieczyciela. Natomiast w przypadku skorzystania z drugiej możliwości Rzecznik będzie pełnił funkcję mediatora, który przedstawi obu stronom propozycję rozwiązania sporu.

Należy pamiętać, że do Rzecznika Finansowego możesz zgłosić się tylko w sytuacji, gdy wyczerpiesz drogę postępowania reklamacyjnego. W przeciwnym wypadku Rzecznik odmówi podjęcia działań. 

Jeśli działania Rzecznika Finansowego nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, dokumenty zebrane w toku postępowania będą pomocne podczas rozprawy w sądzie powszechnym.

bezpieczeństwo na drodze

Proces odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń bywa czasochłonny i uciążliwy. Dlatego jeśli uważasz, że odszkodowanie zostało zaniżone skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem, który nie tylko wskaże o ile zostało zaniżone odszkodowanie – w blisko 99 procentach spraw, które wpłynęły do spółki w 2018 r. doszło do zaniżenia odszkodowania, ale również podejmie wszystkie kroki niezbędne do uzyskania pełnej wypłaty odszkodowania.

Mateusz Matłosz
Mateusz Matłosz

W Dopłatach Powypadkowych S.A. odpowiada za kontakty z klientami oraz za przygotowanie treści merytorycznych dotyczących... czytaj więcej

Czytaj również


28.05.2021

Szkoda parkingowa

Szkoda parkingowa to powszechny problem. Niemal każdy samochód prędzej czy później zostanie zarysowany albo uderzony

18.12.2020

Wyliczenie stawki za roboczogodzinę

W toku likwidacji szkody po wizycie rzeczoznawcy, który dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu oczekujemy na kosztorys

30.11.2020

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Kierowcom, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym, do którego doszło nie z ich winy przysługuje odszkodowanie

29.10.2020

Dopłaty do odszkodowań – jak to działa?

Zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli jest niezwykle powszechnym zjawiskiem. Z danych zebranych przez naszych ekspertów wynika,

Bezpłatna analiza