Odszkodowanie z OC sprawcy . Czy roszczenia można dochodzić tylko za uszkodzony pojazd?

Odszkodowanie z OC sprawcy . Czy roszczenia można dochodzić tylko za uszkodzony pojazd?

18 stycznia 2021

Odszkodowanie OC sprawcy nie ogranicza się tylko do uszkodzonego pojazdu. Niestety nie zawsze bezpieczne prowadzenie pojazdu może nas ochronić przed wypadkiem. O jakie świadczenia pieniężne można się ubiegać od ubezpieczyciela? W razie wypadku roszczenia można dochodzić tylko za uszkodzony pojazd? 

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie należące się poszkodowanemu. W tym przypadku można rozróżnić dwa rodzaje szkód – szkodę rzeczową oraz szkodę osobową, powstałe na skutek kolizji drogowej lub wypadku drogowego. W zależności od tego czy jest to kolizja, w której uszkodzeniu uległ tylko pojazd, czy wypadek drogowy w wyniku którego doszło do obrażeń ciała lub śmierci,przysługują nam zupełnie różne roszczenia. Należy zaznaczyć, że rekompensata finansowa z OC sprawcy przysługuje osobie poszkodowanej a nie sprawcy zdarzenia.

O jakie roszczenia można się ubiegać?

Jak zostało wskazane powyżej, w zależności od rodzaju szkody mamy prawo do odszkodowania z OC sprawcy . Można wyszczególnić szereg świadczeń:

  • uszkodzony lub skasowany pojazd
  • koszty najmu pojazdu zastępczego
  • koszty holowania pojazdu, koszty parkingu
  • ubytek wartości handlowej pojazdu
  • uszkodzenie przedmiotów, towaru przewożonego w trakcie zdarzenia
  • pogorszenia się sytuacji materialnej na skutek niezdolności do pracy
  • uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia

Na skutek nieodwracalnych, ciężkich obrażeń ciała poszkodowany ma prawo ubiegać się o rentę. Zdarzają się sytuacje, w których na skutek wypadku śmierć ponosi osoba bliska. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie z tytuły doznanej krzywdy. Odszkodowanie wypłacane jest również na skutek traumy wywołanej silnym stresem oraz urazem psychicznym. Kolejnym roszczeniem jest możliwość dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia z tytułu utraconego dochodu-w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim. Mowa tu o szkodzie niemajątkowej.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Zgłoszenia szkody można dokonać w wybranym przez nas momencie. Należy przy tym pamiętać, że istnieją terminy przedawnień poszczególnych roszczeń. Szkodę można zgłosić w dowolnej formie. Do wyboru mamy zgłoszenie szkody drogą elektroniczną, tradycyjną drogą pocztową lub telefonicznie. Niestety często się zdarza, że jako poszkodowani nie jesteśmy usatysfakcjonowani wysokością uzyskanej kwoty odszkodowania. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Proces likwidacji szkody bywa często czasochłonny. W zależności od rodzaju szkody potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Warto jest skorzystać z pomocy specjalistów którzy korzystając ze swojego doświadczenia, skutecznie przeprowadzą poszkodowanego przez proces postępowania odszkodowawczego. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Czytaj również


30.07.2021

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny może być bardzo niebezpieczny, a uzyskanie odszkodowania w tym przypadku

22.07.2021

Korytarz życia

Pod koniec roku 2019 weszły w życie przepisy dotyczące korytarza życia (oraz jazdy na suwak).

18.06.2021

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem na terenie Polski

Dzięki otwarciu granic i ogólnopojętej globalizacji zdarzenie drogowe, w którym jeden z uczestników jest spoza

11.06.2021

Szkoda wyrządzona przez zwierzęta gospodarcze

Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to ta

Bezpłatna analiza