Odszkodowanie z OC sprawcy . Czy roszczenia można dochodzić tylko za uszkodzony pojazd?

Odszkodowanie z OC sprawcy . Czy roszczenia można dochodzić tylko za uszkodzony pojazd?

18 stycznia 2021

Odszkodowanie OC sprawcy nie ogranicza się tylko do uszkodzonego pojazdu. Niestety nie zawsze bezpieczne prowadzenie pojazdu może nas ochronić przed wypadkiem. O jakie świadczenia pieniężne można się ubiegać od ubezpieczyciela? W razie wypadku roszczenia można dochodzić tylko za uszkodzony pojazd? 

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie należące się poszkodowanemu. W tym przypadku można rozróżnić dwa rodzaje szkód – szkodę rzeczową oraz szkodę osobową, powstałe na skutek kolizji drogowej lub wypadku drogowego. W zależności od tego czy jest to kolizja, w której uszkodzeniu uległ tylko pojazd, czy wypadek drogowy w wyniku którego doszło do obrażeń ciała lub śmierci,przysługują nam zupełnie różne roszczenia. Należy zaznaczyć, że rekompensata finansowa z OC sprawcy przysługuje osobie poszkodowanej a nie sprawcy zdarzenia.

O jakie roszczenia można się ubiegać?

Jak zostało wskazane powyżej, w zależności od rodzaju szkody mamy prawo do odszkodowania z OC sprawcy . Można wyszczególnić szereg świadczeń:

  • uszkodzony lub skasowany pojazd
  • koszty najmu pojazdu zastępczego
  • koszty holowania pojazdu, koszty parkingu
  • ubytek wartości handlowej pojazdu
  • uszkodzenie przedmiotów, towaru przewożonego w trakcie zdarzenia
  • pogorszenia się sytuacji materialnej na skutek niezdolności do pracy
  • uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia

Na skutek nieodwracalnych, ciężkich obrażeń ciała poszkodowany ma prawo ubiegać się o rentę. Zdarzają się sytuacje, w których na skutek wypadku śmierć ponosi osoba bliska. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie z tytuły doznanej krzywdy. Odszkodowanie wypłacane jest również na skutek traumy wywołanej silnym stresem oraz urazem psychicznym. Kolejnym roszczeniem jest możliwość dochodzenia roszczeń od zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia z tytułu utraconego dochodu-w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim. Mowa tu o szkodzie niemajątkowej.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Zgłoszenia szkody można dokonać w wybranym przez nas momencie. Należy przy tym pamiętać, że istnieją terminy przedawnień poszczególnych roszczeń. Szkodę można zgłosić w dowolnej formie. Do wyboru mamy zgłoszenie szkody drogą elektroniczną, tradycyjną drogą pocztową lub telefonicznie. Niestety często się zdarza, że jako poszkodowani nie jesteśmy usatysfakcjonowani wysokością uzyskanej kwoty odszkodowania. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.

Proces likwidacji szkody bywa często czasochłonny. W zależności od rodzaju szkody potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Warto jest skorzystać z pomocy specjalistów którzy korzystając ze swojego doświadczenia, skutecznie przeprowadzą poszkodowanego przez proces postępowania odszkodowawczego. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Czytaj również


04.03.2021

Sprzedaż auta ubezpieczenie OC – co warto wiedzieć?

Sprzedając samochód zapewne posiadasz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dowiedz się co należy zrobić aby uniknąć płacenia

18.02.2021

Pojazd zastępczy-odszkodowanie

Odszkodowanie związane z pojazdem zastępczym jest jednym z wielu, które przysługują poszkodowanemu po wypadku drogowym.

03.02.2021

Likwidacja szkody a brak OC sprawcy

Gdy dojdzie do szkody na pojeździe, nikomu nic się nie stało i sprawca przyznaje się

08.01.2021

Jak postępować w przypadku stłuczki?

Pomimo trwającej pandemii okres świąteczno-noworoczny przyczynił się do wzmożonego ruchu na drogach. Niska temperatura oscylująca

Bezpłatna analiza