Odszkodowanie komunikacyjne

Odszkodowanie komunikacyjne

24 sierpnia 2020

Od początku lat 90. liczba samochodów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. W połączeniu z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej sprawia to, że jeździmy więcej i szybciej, niestety również częściej dochodzi do wypadków. W 2019 roku zgłoszono ponad 30 tys. wypadków drogowych i aż 455 tys. kolizji drogowych, a ich liczba wzrosła na przestrzeni ostatnich kilku lat. Poszkodowani w tego typu zdarzeniach w zależności od okoliczności moją otrzymać odszkodowanie komunikacyjne w związku ze szkodą osobową lub szkodą rzeczową. Sprawdź, jakie świadczenia możesz otrzymać, jeśli twój samochód wymaga naprawy po wypadku.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Odszkodowanie po wypadku

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie przysługujące osobie poszkodowanej za szkodę osobową lub rzeczową, powstałą na skutek wypadku drogowego lub kolizji drogowej, o ile osoba ta nie jest sprawcą zdarzenia. Jego celem jest finansowa rekompensata szkody, która powstała po stronie poszkodowanego wskutek zdarzenia.

Oznacza to, że poszkodowanemu, którego samochód został uszkodzony lub zniszczony w wypadku komunikacyjnym przysługuje szereg świadczeń, do których może należeć między innymi:

 • naprawa pojazdu
 • zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego
 • utrata wartości handlowej pojazdu
 • zwrot kosztów parkingu
 • zwrot kosztów holowania

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Odszkodowanie z OC sprawcy można otrzymać jeśli szkoda powstała w związku z ruchem tego pojazdu. Przy czym warto pamiętać, że to pojęcie rozumiane jest szeroko i obejmuje również zdarzenia związane z:

 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • załadunkiem lub rozładunkiem pojazdu mechanicznego,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje również w przypadku, gdy szkoda zostaje wyrządzona przez ruch zespołu pojazdów mechanicznych, np. auto z przyczepą. W zależności od okoliczności zdarzenia, odszkodowanie będzie przysługiwało z OC pojazdu ciągnącego bądź z OC przyczepy.

odszkodowanie komunikacyjne

Jak ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne?

Poszkodowany w wypadku lub kolizji powinien pamiętać o kilku krokach podczas likwidacji szkody. Należą do nich:

 • Spisanie oświadczenia przez sprawcę wypadku lub wezwanie na miejsce zdarzenia policji. Otrzymamy wówczas notatkę policyjną.
 • Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.
 • Wizyta rzeczoznawcy, w celu oceny zakresu szkód i wykonania protokołu z oględzin pojazdu.
 • Likwidacja szkody czyli wypłata odszkodowania – bezgotówkowa lub w ramach środków wypłaconych przez ubezpieczyciela.
 • Ewentualne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jeżeli wycena szkody okazała się być zbyt niska.

Zaniżone odszkodowanie komunikacyjne

Dopłaty do odszkodowań mogą uzyskać poszkodowani, którzy uzyskali zbyt niskie odszkodowanie. Należy przy tym pamiętać, że powinny zostać spełnione pewne warunki, dlatego wielu poszkodowanych zastanawia się kiedy można uzyskać dopłatę?

 • nie zakończył się trzeci rok od wydania decyzji ubezpieczyciela
 • w kosztorysie znajdują się błędy, np. zaniżona stawka roboczogodziny
 • ubezpieczyciel orzekł szkodą częściową lub szkodę całkowitą
 • właściciel pojazdu nie był sprawcą wypadku

Poszkodowany kierowca może uzyskać odszkodowanie nawet w sytuacji, gdy już sprzedał samochód lub nie zdecydował się na jego naprawę.

wypadek

Proces odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń bywa jednak czasochłonny i uciążliwy. Dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów. Dzięki bezpłatnej analizie dowiesz się o ile zostało zaniżone Twoje odszkodowanie – najprawdopodobniej należy Ci się dopłata do odszkodowania. W blisko 99 procentach spraw, które analizowali nasi eksperci w 2018 r. doszło do zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.  

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W Dopłatach Powypadkowych S.A. zajmuje się tematyką związaną ze szkodami...czytaj więcej

Czytaj również


06.08.2021

Szkoda podczas załadunku i rozładunku

Oczywistym wydaje się fakt, że ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni uczestników wypadku samochodowego. Sprawcę przed odpowiedzialnością

11.12.2020

Wycena pojazdu – najważniejsze informacje

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym prawdopodobnie jesteś jedną z osób, która jest niezadowolona z

26.11.2020

Kara za brak OC – co warto wiedzieć?

Kara za brak OC może być bardzo dotkliwa, a w 2021r. kary za brak ubezpieczenia

16.11.2020

Utrata wartości handlowej samochodu – co warto wiedzieć

Podstawowym świadczeniem, jakie może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku jest odszkodowanie. Ma ono za zadanie

Bezpłatna analiza