Obowiązek udzielenia pomocy w razie wypadku drogowego

Obowiązek udzielenia pomocy w razie wypadku drogowego

4 czerwca 2021

Zdarzenia drogowe to na naszych drogach codzienność, zarówno w mieście jak i poza nim. Zdarzenia te dzielimy na kolizje i wypadki drogowe. Kolizjami są te, w których uszkodzone są jedynie pojazdy, a wypadkami nazywamy te, w których obok pojazdów ucierpieli ludzie. W przypadku kolizji należy usunąć pojazdy z drogi i na tyle na ile jest to możliwe zabezpieczyć miejsce zdarzenia – w razie sporu co do winy. W przypadku wypadku drogowego nie przestawiamy pojazdów, jedynie zabezpieczamy miejsce zdarzenia i wzywamy odpowiednie służby (pogotowie, policję czy straż pożarną). 

Pomoc osobie rannej to nasz obowiązek, ale tylko wtedy, gdy nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu. Przed podejściem do poszkodowanego, należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz sprawdzić, czy nam nic nie zagraża.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Praktycznie wszyscy mieli do czynienia z procedurami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy – przy okazji kursu na prawo jazdy czy w szkole. Jak wiadomo teoria może okazać się niewystarczająca w praktyce. Z jednej strony może pojawić się obawa o błędne udzielnie pomocy, a nawet o możliwość pogorszenia sytuacji, z drugiej strony niezastosowanie się do obowiązku udzielenia pierwszej pomocy jest karalne. Przede wszystkim należy zacząć od regulacji prawnych, narzucających obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. Kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy, co wynika z regulacji art. 162 Kodeksu karnego.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.
– art. 162 Kodeksu karnego

Jak wskazuje powyższy przepis, każdy widząc sytuację zagrażającą życiu lub zdrowiu drugiego człowieka ma obowiązek udzielenia pomocy. W przepisie brak zawężenia kręgu osób, których dotyczy obowiązek. Widząc wypadek drogowy, nie wolno przejść obok niego obojętnie, nawet jeśli się w nim nie uczestniczyło. Jednakże biorąc pod uwagę §2 jeśli na miejscu zdarzenia pojawiła się już służba ratownicza, to świadek jest zwolniony z obowiązku udzielenia pomocy. W przepisie dodatkowo podkreślono, że przestępstwa nie popełnia osoba, która nie była w stanie udzielić pomocy, ponieważ wiązała się ona z koniecznością poddania poszkodowanego zabiegowi lekarskiemu.

W odniesieniu do obowiązku udzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu zagrażającym jej życiu lub zdrowiu, najważniejsza jest postawa osoby, która widzi zagrożenie. Warunkiem odpowiedzialności karnej nie jest skutek zaniechania, lecz świadomość zagrożenia i nieudzielenie pomocy pomimo tej świadomości. Podobnie w drugą stronę, podjęcie wszelkich właściwych kroków przy próbie ratowania poszkodowanego, którego w efekcie nie udało się uratować, nie skutkuje zarzutem braku pomocy. Ważne jest, aby osoba widząca zagrożenie zareagowała, zatem istotna jest postawa takiej osoby, a nie skutek, jaki odniosły jej działania.

bezpłatna analiza

Obawa przed brakiem odpowiednich umiejętności do poprawnego udzielenia pierwszej pomocy jest zazwyczaj uzasadniona. Jednakże nie wymaga się od obywateli wiedzy lekarskiej czy zaawansowanych umiejętności ratowniczych. Świadek wypadku widząc osobę poszkodowaną, w pierwszej kolejności powinien  powiadomić odpowiednie służby. Podczas rozmowy z dyspozytorem należy określić stan poszkodowanego i udzielić możliwie dużo informacji – jaka jest liczba poszkodowanych, czy są przytomni, gdzie się znajdują. Kontaktując się z pogotowiem, można liczyć na niezbędne wskazówki, jeśli będzie taka konieczność.

Czytaj również


25.06.2021

Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia

Każdy może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie,

Bezpłatna analiza