O nas

Jesteśmy Spółką w Grupie Kapitałowej VOTUM S.A., która jest liderem rynku odszkodowawczego. Działamy na terenie całej Polski, posiadamy także spółki zależne na terenie Ukrainy i Czech, której oddziały znajdują się na Słowacji oraz Węgrzech.

Naszą specjalizacją jest pozyskiwanie odszkodowań na rzecz klientów za szkody rzeczowe (szkoda całkowita, szkoda częściowa, utrata wartości handlowej pojazdu) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Nasza pomoc obejmuje wsparcie merytorycznie, techniczne.


Close
Law Stream sp. z o. o.

Law Stream sp. z o. o. jest spółką technologiczną, koncentrującą się na automatyzacji i wypracowaniu rozwiązań, które docelowo mają wspomóc ewolucję Votum S.A. z firmy odszkodowawczej o tradycyjnym modelu działania sieci sprzedaży do modelu technologicznego. Wspomniana zmiana dotyczyć będzie wybranych produktów odszkodowawczych.

Strona internetowa Law Stream sp. z o. o. jest dostępna pod adresem : www.lawstream.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Redeem sp. z o.o.

Redeem to firma windykacyjna działająca na rynku wierzytelności. Zatrudnieni w niej profesjonaliści posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie zarówno w zakresie windykacji polubownej, jak i postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Spółka kładzie duży nacisk na osobisty kontakt specjalistów z dłużnikami i organami egzekucyjnymi, co wpływa bezpośrednio na skuteczność podejmowanych przez nią działań.

Strona internetowa Redeem sp. z o. o. jest dostępna pod adresem:www.redeem.com.pl

Close
Votum Centrum Odškodnění, A.S. – Czechy, Słowacja

Po osiągnięciu niekwestionowanej pozycji lidera na polskim rynku pozyskiwania odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych, Grupa Kapitałowa rozszerzyła swoją działalność na obszar Słowacji (2007 rok) oraz Czech (2010 rok).

Powstały w lipcu 2014 roku w wyniku połączenia spółek czeskiej i słowackiej podmiot ma stać się podstawą dalszej ekspansji Grupy Kapitałowej do krajów południowej Europy.

Strona internetowa Votum Centrum Odškodnění, A.S. jest dostępna pod adresem: www.votum-co.cz

Close
Kancelaria Prawna VIDSHKODUVANNYA sp. z o. o.

25 października 2013 r. spółka VOTUM S.A. nabyła 74% udziałów w spółce Vidshkoduvannya sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie.

Przejęcie większościowych udziałów to kolejny krok w rozwoju terytorialnym Grupy Kapitałowej Votum, który ma celu zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych na terenie Ukrainy.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.vidshkoduvannya.com

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DOPŁATY POWYPADKOWE S.A.

Dopłaty powypadkowe koncentrują się przede wszystkim na pomocy osobom, które zmagają się ze skutkami wypadku – uszkodzeniu lub zniszczeniu samochodu. Głównym zadaniem spółki jest weryfikacja odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, a następnie podjęcie starań o ewentualną dopłatę do odszkodowania, między innymi poprzez zawarcie umowy przelewu wierzytelności czy umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Powody zaniżania odszkodowania przez ubezpieczyciela mogą być różne, są to miedzy innymi obniżanie cen oryginalnych części zamiennych, stosowanie w kosztorysie cen części nieoryginalnych oraz zaniżona wartość pojazdu.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP)

Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP) powstało w odpowiedzi na zmieniające się prawo.

Specjalistyczna ekspertyza stała się pełnoprawnym dowodem i silnym argumentem, który pozwala na polubowne zakończenie polemiki bez konieczności inicjowania procesu sądowego. Spółka współpracuje z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe, których opinie mają znaczenie dla podejmowanych rozstrzygnięć na każdym etapie postępowania.

Close
Fundacja Votum

Fundacja Votum w swoich działaniach wspiera przede wszystkim osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Jest to widoczne zwłaszcza w programie Pierwsze Kroki, którego beneficjenci mogą skorzystać z kompleksowej pomocy w fizycznej, społecznej oraz zawodowej aktywizacji oraz wsparciu w powrocie do sprawności.

Ponadto Fundacja realizuje również Ogólnopolską Akcje Krew. Jest to akcja propagująca bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka.

Strona internetowa Fundacji jest dostępna pod adresem: www.fundacjavotum.org

Close
Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Ukraińsko-Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej zostało założone we wrześniu 2015 r. Głównym celem spółki jest prowadzenie działalności medyczno-rehabilitacyjnej na terenie Ukrainy. W gabinetach należących do tego podmiotu odbywają się nie tylko konsultacje medyczne, ale również szkolenia dla przyszłego personelu fizjoterapeutycznego, w tym lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i logopedów. Ponadto spółka ma również za zadanie propagowanie szeroko pojętej rehabilitacji funkcjonalnej. Co ważne nowe gabinety są tworzone w oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie personelu Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.

Close
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A.

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum S. A. powstało w 2008 roku w Krakowie. Od początku swojej działalność PCRF koncentruje się przede wszystkim na specjalistycznej pomocy osobom najciężej poszkodowanym w wypadkach, a jest to możliwe dzięki doświadczonemu personelowi i jego zaangażowaniu.

Specjaliści PCRF nie boją korzystać się z niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań dzięki czemu wychodzą naprzeciw nawet najtrudniejszym problemom, a podopieczni Centrum mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu medycznego, takiego jak między innymi egzoszkielet.

PCRF może poszczycić się również unikatowym projektem dedykowanym osobom dorosłym znajdującym się w śpiączce.

Strona internetowa Centrum jest dostępna pod adresem: www.pcrf.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Votum Robin Lawyers

Działalność spółki koncentruje się na pomocy klientom posiadającym różnego rodzaju produkty finansowe, w szczególności umowy kredytowe. Prawnicy zatrudnieni w spółce specjalizują się w sprawach bankowych i ubezpieczeniowych. Analizują treść zawieranych przez klientów umów i wykazują ich wadliwość. Następnie rekomendują podjęcie określonych kroków prawnych, celem odzyskania należnych świadczeń. Robin Lawyers gwarantuje swoim klientom kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania.

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
DSA S.A.

DSA Investment S.A. działa w obszarze usług finansowych poprzez dystrybucję rozwiązań ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, pakietów indywidualnej opieki zdrowotnej, a także obsługi spraw kredytów we franku szwajcarskim (odfrankowienie). Spółka współpracuje z liderami branży, będąc pośrednikiem wiodących w swych dziedzinach firm, zapewniając dzięki temu swoim Klientom holistyczną obsługę i doradztwo. W swojej ofercie DSA Investment S.A. posiada ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia od utraty możliwości zarobkowania, ubezpieczenia majątkowe, pakiety opieki zdrowotnej oraz inwestycje w TFI. DSA Investment S.A. w grupie kapitałowej Votum jest od grudnia 2018 r. Strona internetowa spółki to: www.dsa.pl

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o.
Votum Odszkodowania S.A.

Votum Odszkodowania S.A. odpowiada za bieżącą obsługę spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz w rolnictwie. Prawnicy prowadzący postępowania odszkodowawcze zajmują się kompleksowo obsługą klienta, prowadzeniem korespondencji z ubezpieczycielami oraz podmiotami zobowiązanymi, weryfikacją zasadności i wysokości należnym poszkodowanych świadczeń odszkodowawczych oraz ich prawidłowym dokumentowaniem i egzekwowaniem.

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółkę Komandytową tworzą – jako komplementariusze – doświadczeni prawnicy posiadający wieloletnią praktykę adwokacką i radcowską zdobywaną zarówno w indywidualnych kancelariach, jak i na eksponowanych stanowiskach w instytucjach publicznych, samorządowych, a także w dużych podmiotach gospodarczych.

Dotychczasowa praktyka zawodowa szefów kancelarii oraz dobrany przez nich zespół gwarantuje wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej.

Strona internetowa Kancelarii jest dostępna pod adresem: www.lebekiwspolnicy.pl

KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY sp. k.
Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Pranych Spółka Komandytowa specjalizuje się w prowadzeniu spraw Konsumentów przeciwko podmiotami rynku finansowego oferującym produkty finansowe, w szczególności osób posiadających kredyty powiązane z kursem waluty obcej. W ramach pomocy Klientom zespół radców prawnych i adwokatów analizuje dokumentację kredytową, wskazuje możliwe do zgłoszenia roszczenia oraz ustala z Klientem strategię postępowania sądowego. Wspieramy konsumentów na każdym etapie postępowania, od ścieżki przedsądowej, przez sądową, po ścieżkę postępowania egzekucyjnego.

Grupa Votum

Odszkodowanie z OC sprawcy – co obejmuje?

Z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które występują o odszkodowanie z OC sprawcy, najczęściej zgłaszają szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, a także odzieży i bagażu. Warto pamiętać, że świadczenia można otrzymać również jako rekompensatę za szkody majątkowe związane z kosztami poniesionymi za holowanie pojazdu, wynajem samochodu zastępczego oraz zapłatę za parking dla zniszczonego samochodu.

Szkody, które powstały na skutek kolizji czy wypadku drogowego mogą być częściowe lub całkowite. Bywa, że wycena tych pierwszych jest zaniżana przez ubezpieczyciela, a z kolei w przypadku szkód całkowitych wartość wraku pojazdu jest czasem zawyżana – wszystko po to, by zakład ubezpieczeń mógł wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie z OC sprawcy. Naszą rolą jest zapobieganie tego typu sytuacjom, doradzanie klientom, którzy starają się o wypłatę świadczeń i pomoc w uzyskaniu sprawiedliwej rekompensaty.

Podejrzewasz zaniżenie odszkodowania?

Na podstawie analizy przypadków, którymi zajmowaliśmy się w pierwszej połowie 2018 roku, szacujemy, że aż 98 proc. osób poszkodowanych, otrzymało od ubezpieczyciela zaniżone odszkodowaniez OC sprawcy, w sytuacji, gdy wysokość odszkodowania została ustalonat na podstawie kosztorysu naprawy wykonanego przez ubezpieczyciela OC sprawcy. Suma, która została im wypłacona była pomniejszona o ponad co najmniej 200 zł w stosunku do odszkodowania oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie VOTUM S.A. Dopłat Powypadkowych S.A., wg systemów AUDATEX lub InfoEkspert Plus – to dowodzi, że zbyt niskie wyceny odszkodowań nie należą do rzadkości. Sprawdź, czy dotyczy to również Ciebie!

Ubieganie się o odszkodowanie z OC sprawcy może być długotrwałym procesem, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy usługę dopłaty do odszkodowania, dzięki której nabywamy od właściciela pojazdu, który został uszkodzony przez innego kierującego, niezaspokojone jeszcze wierzytelności z tytułu poniesionej szkody majątkowej w pojeździe, wypłacając mu dodatkowe pieniądze. Dzięki temu nie musi on przechodzić przez skomplikowane postępowanie odszkodowawcze i może szybko otrzymać należne mu pieniądze.

Jak ubiegać się o odszkodowanie

Jeżeli masz powody przypuszczać, że otrzymałeś zbyt niskie odszkodowanie, możesz zgłosić się do nas i skorzystać z dopłaty albo skierować sprawę na drogę sądową. To ostatnie rozwiązanie wiąże się jednak z pewnym ryzykiem – nie wiadomo jaki będzie wynik procesu sądowego i czy nie narazisz się na jeszcze większe koszty związane z jego opłaceniem. Zgłoś się do nas i porozmawiaj z naszym doradcą prawnym. Razem na pewno uda się znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Zadzwoń

Zadzwoń Zadwoń 71 368 69 80
lub wypełnij formularz

strzałka góra
oddzwonimy

Bezpłatna weryfikacja
możliwości uzyskania
odszkodowania

strzałka góra
bezpłatna wycena

Kompletowanie
dokumentacji

strzałka góra
wnosimy roszczenia

Zgłoszenie roszczeń
do zakładu
ubezpieczeń

strzałka góra
wypłata odszkodowania

Decyzja
zakładu ubezpieczeń

Kontakt

Dopłaty Powypadkowe S.A,
al. Wiśniowa 47,
53-126 Wrocław

71 368 69 80

Napisz do nas

Bezpłatna analiza