Możliwa drastyczna nowelizacja

Możliwa drastyczna nowelizacja

16 lipca 2021

Rząd poinformował o planowanych zmianach w prawie o ruchu drogowym. Zaostrzone zostaną między innymi kary za przekroczenie prędkości, a maksymalny mandat może wzrosnąć nawet do 5.000zł. Ponadto wzięto na celownik kierowców pod wpływem alkoholu i środków odurzających, którzy wydają się być plaga na naszych drogach. Projekt zakłada podwyższenie dolnej granicy wymiaru kar grzywny za zachowania, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne tj. naruszanie praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. Wśród zapisów znalazła się także propozycja uzależnienia ceny OC od liczby punktów karnych, zmianie mają ulec także zasady ich kasowania.

Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Co do grzywien i mandatów za przekroczenie prędkości najważniejszymi zmianami mają być podwyższenie maksymalnej wysokość grzywny do 3.500 zł w postępowaniu mandatowym oraz podwyższenie maksymalnej wysokość grzywny z 5.000 zł do 30.000zł w przypadku wykroczeń drogowych. Obecnie w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł. Wysokość mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h w nowym projekcie może dojść nawet do 5.000 zł. Póki co nie wiadomo o uszczegółowieniu czy powyższe ma dotyczyć przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym czy również niezabudowanym.

Uzgodniono również kierunek zmian w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności dla kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie tych przepisów zostanie jeszcze omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości. Zaostrzenie kar ma dotyczyć kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przestępstw drogowych popełnianych w tym stanie, ze szczególnym uwzględnieniem popełnienia takiego rodzaju przestępstwa po raz kolejny. Nowością ma być obowiązek wypłaty renty przez sprawcę przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym, a przyznanie renty przez sąd miałoby mieć miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora. Proponowana zmiana ma dawać możliwość zasądzenia renty już na rozprawie karnej sprawcy i nie trzeba będzie o nią wnioskować.

bezpłatna analiza

Nie 1 rok, a 2 lata, trzeba będzie poczekać na wyzerowanie stanu konta z punktami karnymi. Surowość nowych przepisów polega przede wszystkim na tym, że będzie łatwiej przekroczyć ich dopuszczalny limit i nie będzie możliwości odbycia szkoleń, żeby liczbę punktów obniżyć. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Pojawił się także pomysł, aby wysokość składki OC rosła wraz z liczbą punktów karnych.

Biorąc pod uwagę liczbę wypadków spowodowanych przez kierowców nietrzeźwych oraz tych, którzy przekraczają prędkość, kierunek zmian wydaje się być słuszny.

Czytaj również


06.08.2021

Szkoda podczas załadunku i rozładunku

Oczywistym wydaje się fakt, że ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni uczestników wypadku samochodowego. Sprawcę przed odpowiedzialnością

22.07.2021

Korytarz życia

Pod koniec roku 2019 weszły w życie przepisy dotyczące korytarza życia (oraz jazdy na suwak).

09.07.2021

Jazda na suwak

Jazda na suwak jest stosunkowo nowym przepisem w polskim Kodeksie Drogowym. Z drugiej strony, mimo

21.05.2021

Zmiana przepisów od 1 czerwca 2021

Od czerwca 2021 r. czeka nas rewolucja na polskich drogach. Ma to być skok w

Bezpłatna analiza