Likwidacja szkody a brak OC sprawcy

Likwidacja szkody a brak OC sprawcy

3 lutego 2021

Gdy dojdzie do szkody na pojeździe, nikomu nic się nie stało i sprawca przyznaje się do winy to sprawa, mimo że stresująca, wydaje się być dość prosta. W przypadku przyznania się do winy zazwyczaj nie ma potrzeby wzywania policji. Najczęściej wystarczy spisać oświadczenie z miejsca zdarzenia. Ważne jest aby w oświadczeniu znajdował się krótki opis sytuacji. Należy pamiętać o wpisaniu nazwy ubezpieczyciela wraz z numerem polisy OC. Jak przebiega likwidacja szkody w przypadku braku OC sprawcy?

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych mówią, że:

zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest wypłacanie odszkodowań za szkody na mieniu i na osobie za sprawcę wypadku, jeśli pojazd, którym spowodowano szkodę, nie ma aktualnego ubezpieczenia OC oraz, że zarówno właściciel nieubezpieczonego samochodu, jak i sprawca wypadku mogą dostać wezwanie do zwrotu wypłaconego odszkodowania przez UFG w ramach regresu ubezpieczeniowego (art.  98 ust. 1 pkt 2 i art. 110).”

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia

Gdy jesteś właścicielem auta uszkodzonego przez samochód, który nie ma ważnego ubezpieczenia OC, a sprawca nie zbiegł z miejsca zdarzenia, nie masz powodów do zmartwień. Odpowiedzialnym za szkodę staje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Należy zapamiętać, że UFG nie prowadzi procesu likwidacji szkody . W takiej sytuacji szkodę należy zgłosić do któregokolwiek Ubezpieczyciela (np. do swojego). Towarzystwo ubezpieczeniowe po wykonaniu kosztorysu przekaże sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kiedy sam jesteś sprawcą i sam nie posiadasz ubezpieczenia OC

Co się stanie gdy jesteś właścicielem samochodu, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC w momencie szkody? W sytuacji kiedy właściciel pojazdy nie posiada ubezpieczenia komunikacyjnego OC zostanie na niego nałożona kara za jego brak. Niestety – za wyrządzoną szkodę zapłacisz z “własnej kieszeni”. Nie trudno można wyobrazić sobie sytuację, że wyrządzona szkoda jest znacznych rozmiarów. Wiążą się z nią spore koszty naprawy pojazdu, szkoda całkowita. Sprawa wygląda jeszcze gorzej gdy w wyniku wypadku zasadnym będzie roszczenie związane z zadośćuczynieniem za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć – roszczenia z tego tytułu mogą być bardzo wysokie.

Należy pamiętać, że w Polsce ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu. Właściciel auta jest zobowiązany do jego posiadania. W sytuacji gdzie sprawca zdarzenia nie posiada obowiązkowego OC z roszczeniem można wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku gdy sprawca zdarzenia nie posiada ubezpieczenia komunikacyjnego powinien się liczyć z kosztownymi konsekwencjami. Jeżeli sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC masz możliwość uzyskania odszkodowania. Skontaktuj się z nami, dowiedz się jak to zrobić.

Czytaj również


30.07.2021

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny może być bardzo niebezpieczny, a uzyskanie odszkodowania w tym przypadku

22.07.2021

Korytarz życia

Pod koniec roku 2019 weszły w życie przepisy dotyczące korytarza życia (oraz jazdy na suwak).

18.06.2021

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem na terenie Polski

Dzięki otwarciu granic i ogólnopojętej globalizacji zdarzenie drogowe, w którym jeden z uczestników jest spoza

11.06.2021

Szkoda wyrządzona przez zwierzęta gospodarcze

Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to ta

Bezpłatna analiza