Korytarz życia

Korytarz życia

22 lipca 2021

Pod koniec roku 2019 weszły w życie przepisy dotyczące korytarza życia (oraz jazdy na suwak). Nowe regulacje zostały przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, aby ułatwić i skrócić czas dojazdu służbom ratującym ofiary wypadków komunikacyjnych. Znowelizowane przepisy nie tylko wprowadzają obowiązek, ale również określają zasady tworzenia przez kierujących wolnej przestrzeni dla pojazdów uprzywilejowanych oraz ustępowania im pierwszeństwa.

W wielu krajach kierowcy tworzą taki korytarz automatycznie, dojeżdżając do zatoru lub nawet skrzyżowania. Na polskich drogach była to rzadkość. Teraz coraz częściej jesteśmy świadkami prawidłowo utworzonego przejazdu dla służb, choć wciąż zdarzają się zawalidrogi i osoby, które wykorzystują wolny pas, aby pod prąd wyjechać z korka.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Art. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym wyjaśnia sprawę (dla uproszczenia podkreślono kluczowe fragmenty artykułu):
Art. 9.
1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.
2. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:
1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;
2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

W skrócie jeśli autostrada lub droga ekspresowa ma w danym miejscu pas awaryjny, kierowcy jadący skrajnym prawym pasem powinni na niego wjechać (nie jest to pas służący do dojazdu karetki). Korytarz tworzy się pomiędzy lewym a wszystkimi innymi pasami. W przypadku poruszania się po drodze z trzema, lub więcej pasami, należy stosować zasadę prawej ręki. Spójrz wtedy na zewnętrzną część dłoni i wyobraź sobie, że kciuk jedzie w lewo, a pozostałe palce w prawo. Kierowcy jadący skrajnym lewym pasem powinni zjechać jak najbliżej lewej krawędzi drogi, a wszyscy pozostali przesunąć się maksymalnie w prawo, wjeżdżając również na pas awaryjny.

Źródło: www.gov.pl

Jeśli chodzi o kary dla kierowców, którzy decydują się na zawracanie na autostradzie i jazdę korytarzem życia pod prąd, to mandat za takie wykroczenie wynosi 500 zł oraz 6 punktów karnych. Ponadto Policjant może stwierdzić jednak, że to zbyt mała kara i odstąpić od wystawienia mandatu, by skierować sprawę do sądu, w tym również za spowodowanie niebezpieczeństwa ruchu drogowego, co może skończyć się nawet wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy. Dodatkowo  oprócz odpowiedzialności karnej kierowcy muszą się liczyć z odpowiedzialnością moralną. Jest to zachowanie skrajnie niebezpieczne i może utrudnić dojazd służbom ratowniczym, które mogą udzielić specjalistycznej pomocy ofiarom wypadku drogowego. Mówiąc bardzo delikatnie, jest to nietaktowne i niemoralne, a w dobie kamerek samochodowych niemal pewne jest złapanie kierowców tak postępujących.

bezpłatna analiza

Część polskich kierowców wciąż nie wie, jak się zachować gdy słyszą dźwięk syren karetki lub straży pożarnej. Tymczasem stosowanie się do prostych zasad i utworzenie korytarza życia może sprawić, że poszkodowani w porę otrzymają pomoc. Tworzenie korytarza ratunkowego pozwala na skrócenie czasu dojazdu samochodów ratunkowych bądź innych służb technicznych do miejsca wypadku, w tym również na przejazd dużych samochodów strażackich, co byłoby niemożliwe, gdyby korzystały one wyłącznie z pasa awaryjnego.

Czytaj również


30.07.2021

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny może być bardzo niebezpieczny, a uzyskanie odszkodowania w tym przypadku

18.06.2021

Wypadek samochodowy z obcokrajowcem na terenie Polski

Dzięki otwarciu granic i ogólnopojętej globalizacji zdarzenie drogowe, w którym jeden z uczestników jest spoza

11.06.2021

Szkoda wyrządzona przez zwierzęta gospodarcze

Wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to ta

07.05.2021

Jazda na stłuczkę

Na naszych drogach nie brak kierowców specjalnie powodujących kolizje, a następnie naprawiających swój pojazd z

Bezpłatna analiza