Kontakt

Dopłaty Powypadkowe S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
Al. Wiśniowa 47,
53-126 Wrocław
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000468212 REGON 146760982, NIP 7981476727 kapitał zakładowy w wysokości 570.000,00 zł, wpłacony w całości.

71 302 44 20

biuro@doplatypowypadkowe.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych
Bartłomiej Muzaj
iod@doplatypowypadkowe.pl
ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

Napisz do nas

Bezpłatna analiza