Kara za brak OC – co warto wiedzieć?

Kara za brak OC – co warto wiedzieć?

26 listopada 2020

Kara za brak OC może być bardzo dotkliwa, a w 2021r. kary za brak ubezpieczenia obowiązkowego OC będą jeszcze wyższe. Maksymalne kary dla właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów wzrosną o 600 zł. Dla właścicieli samochodów osobowych ta podwyżka jest nieco niższa i wynosi 400 zł.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Kara za brak OC

Brak OC jest karany, ale dlaczego OC jest w ogóle obowiązkowe? Podstawowym powodem dla wprowadzenia obowiązku ubezpieczania OC posiadaczy pojazdów był fakt, że prościej jest uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy niż od faktycznego sprawcy.

Ubezpieczenie OC chroni nie tylko poszkodowanego, ale także samego sprawcę. Poważne wypadki i drobne kolizje na drogach zdarzają się codziennie, nawet tym bardziej doświadczonym kierowcom. Pojazdy poruszające się po drogach są coraz bardziej wartościowe, co za tym idzie ich ewentualna naprawa również może być bardzo kosztowna.

Bez odpowiedniego ubezpieczenia sprawca  musiałby spłacać poszkodowanego z własnych środków. Ponadto mechanizm związany z obowiązkowym ubezpieczeniem OC stanowi też znaczne uproszczenie. Jeśli wszystkie pojazdy są ubezpieczone to i  konflikty o sprawstwo rzadziej muszą być rozstrzygane przez policję lub przed sądem. Często uczestnicy wypadku załatwiają sprawę bez udziału policji, poprzez spisanie oświadczenia.

Jak zweryfikować polisę OC?

Kierowcy często zastanawiają się czy w ogóle możliwe jest szybkie zweryfikowanie braku polisy OC. Odbywa się to na dwa sposoby.

Podczas kontroli przez policję albo podczas losowej weryfikacji przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). UFG korzysta z ogólnopolskiej bazy. Przyłapany właściciel pojazdu otrzyma powiadomienie od UFG z prośbą o okazanie ważnego ubezpieczenia – ma na to 14 dni.

Kwota do zapłaty za spóźnienie lub niewywiązanie się z obowiązku zapłaty ubezpieczania OC zależy od płacy minimalnej. Jest ona ustalana co roku. Od 1 stycznia 2021 roku wzrośnie z 2600 zł do 2800 zł brutto. Zmieni się zatem wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia. 

Wysokość kary za brak OC

Zgodnie z ustawą  najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą do 3 dni zapłacą 20% pełnej opłaty karnej, a od do 14 dni 50% pełnej opłaty karnej.

Wysokość kary za brak OC powyżej 14 dni zależy od rodzaju pojazdu. Właściciele samochodów osobowych zapłacą  równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto). W tym samym przypadku właściciele ciężarówek, ciągników i autobusów zapłacą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Właściciele innych pojazdów równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

zaniżone odszkodowanie

Kara za brak ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych wydaje się być adekwatna, a na pewno uzasadniona. Bycie właścicielem pojazdu niesie za sobą szereg obowiązków. Pierwszym z nich jest rejestracja pojazdu, a kolejnymi doroczny przegląd techniczny i posiadanie zawsze ważnej polisy OC. Jeżeli sprawca zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC masz możliwość uzyskania odszkodowania. Skontaktuj się z nami, dowiedz się jak to zrobić.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W Dopłatach Powypadkowych S.A. zajmuje się tematyką związaną ze szkodami...czytaj więcej

Czytaj również


06.08.2021

Szkoda podczas załadunku i rozładunku

Oczywistym wydaje się fakt, że ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni uczestników wypadku samochodowego. Sprawcę przed odpowiedzialnością

11.12.2020

Wycena pojazdu – najważniejsze informacje

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym prawdopodobnie jesteś jedną z osób, która jest niezadowolona z

16.11.2020

Utrata wartości handlowej samochodu – co warto wiedzieć

Podstawowym świadczeniem, jakie może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku jest odszkodowanie. Ma ono za zadanie

24.08.2020

Odszkodowanie komunikacyjne

Od początku lat 90. liczba samochodów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. W połączeniu z rozwojem

Bezpłatna analiza