Jak poprawnie napisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Jak poprawnie napisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

14 maja 2021

Zdarzenie drogowe nie jest wbrew pozorom niczym niezwykłym, jednakże wciąż wielu kierowców nie wie co zrobić zaraz po nim. Wzywać policję, czy nie?

Zdarzenie, w którym są ranni lub zabici jest wypadkiem i wymaga powiadomienia policji. Kolizja to zdarzenie, w którym nie ma rannych ani zabitych, a uszkodzone są jedynie pojazdy – taka sytuacja nie wymaga obecności policji. Dlatego po pierwsze zaraz po zdarzeniu należy zadbać o jego uczestników i w razie potrzeby wezwać pogotowie lub straż pożarną. Jeśli nikomu nic się nie stało kierowcy powinni ustalić winnego. Gdy nie ma zgody co do tego kto był winny należy wezwać policję. W przypadku kiedy wina kolizji jest jednoznaczna i winny ma świadomość swojego błędu będącego bezpośrednią przyczyną zdarzenia, wystarczające będzie oświadczenie sprawcy. Podjęcie decyzji o spisaniu oświadczenia sprawcy to ułatwienie dla samego sprawcy (uniknie mandatu) oraz dla poszkodowanego (nie musi czekać na przyjazd policji).

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Przed spisaniem oświadczenia należy wykonać dokumentację fotograficzną wszystkich pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (aparaty wysokiej jakości w smartfonach ułatwiają to zadanie). Następnie należy usunąć uszkodzone pojazdy, aby nie utrudniały ruchu innym uczestnikom.

Ostatnią kwestią pozostaje poprawne spisanie oświadczenia sprawcy. Gdy masz wątpliwość czy coś powinno zostać wskazane w oświadczeniu to lepiej to wskazać – zawsze lepiej wpisać niepotrzebną informację niż pominąć niezbędną. Minimum to dane osobowe uczestników kolizji (imię, nazwisko, adres, telefon), dane dotyczące praw jazdy osób biorących udział w zdarzeniu (numer prawa jazdy, kategoria, kiedy i przez kogo wydane, data ważności), dane zakładu ubezpieczeń sprawcy (numer polisy OC, nazwa ubezpieczalni), dokładny opis zdarzenia (w którą stronę jechały pojazdy, jak doszło do kolizji, jakie są jej efekty) oraz podpisy uczestników kolizji na każdej stronie oświadczenia. Dodatkiem może być szkic sytuacyjny z dokładnym oznaczeniem samochodów (położenie pojazdów, infrastruktura drogowa, np. znaki drogowe, sygnały świetlne, informacja o tym, kto prowadził dany pojazd) oraz dane świadków kolizji (przynajmniej numer telefonu).

bezpłatna analiza

Tak spisane oświadczenie należy przesłać wraz z dokumentacją fotograficzną do ubezpieczyciela sprawcy powołując się na jego numer polisy. Najpewniej rzeczoznawca wyznaczy termin oględzin pojazdu, chociaż zdarza się, że dokumentacja fotograficzna jest wystarczająca do określenia rozmiaru szkody.

Pamiętaj, że są sytuacje, gdy wezwanie policji do kolizji jest niezbędne z innych powodów. Gdy jesteś poszkodowanym w kolizji i masz wątpliwości co do trzeźwości sprawcy zawsze wezwij policję. Koniecznie wezwij policję, gdy sprawca nie ma wykupionej polisy OC. Podobnie gdy jesteś sprawcą i masz wrażenie, że zostałeś wrobiony w kolizję , np. przez gwałtownie hamującego przed Tobą, mimo że nie było takiej konieczności.

Czytaj również


30.07.2021

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikiego zwierzęcia

Wypadek z udziałem dzikiej zwierzyny może być bardzo niebezpieczny, a uzyskanie odszkodowania w tym przypadku

02.07.2021

Pasy bezpieczeństwa ratują życie

Czy warto zapinać pasy? Oczywiście. Czy każdy je zapina? Oczywiście, że nie - szczególnie z

Bezpłatna analiza