Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

30 listopada 2020

Kierowcom, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym, do którego doszło nie z ich winy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy. Jeśli ubezpieczyciel niewłaściwie wycenił szkodę i w efekcie wypłacił zaniżone odszkodowanie poszkodowany może wówczas złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

W odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela należy powołać się na konkretne argumenty. Muszą one wykraczać poza stwierdzenie, że wycena szkody jest zbyt niska lub odmowa wypłaty odszkodowania nieuzasadniona.

Na początku należy sprecyzować, czego dotyczy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Może to być między innymi:

  • zbyt niska wycena,
  • zastosowanie części nieoryginalnych.

W przypadku zbyt niskiej wyceny trzeba udowodnić, że rzeczywista wartość rynkowa samochodu jest zdecydowanie wyższa. Można przy tym powołać się na aukcje internetowe lub oferty komisów samochodowych.

Należy przy tym pamiętać, że upływ czasu działa na niekorzyść poszkodowanego. Może utrudniać między innymi pozyskanie dokumentacji czy przypomnienie sobie szczegółów dotyczących okoliczności wypadku.

Odwołanie – jakie dokumenty dołączyć?

Do odwołania od decyzji ubezpieczyciela należy dołączyć między innymi faktury dotyczące części uszkodzonych podczas stłuczki, których nie obejmowała wcześniejsza wycena. Z kolei jeśli zaniżono ceny części zamiennych warto wykorzystać cenniki Autoryzowanych Stacji Obsługi.

Pomocna może się okazać również ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy, który ponownie wyceni szkodę i sporządzi kosztorys naprawy. Jest to jednak usługa odpłatna, a jej koszt nie zostanie zwrócony przez ubezpieczyciela. Ponadto opinia rzeczoznawcy nie jest wiążąca dla firmy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie musi zmieniać swojego stanowiska na jej podstawie. Będzie to jednak istotny dokument w ewentualnym postępowaniu sądowym jeżeli nie uda się rozstrzygnąć sporu z ubezpieczycielem w sposób polubowny.

Jak dostarczyć odwołanie?

W decyzji wydanej przez ubezpieczyciela powinno znajdować się pouczenie o sposobie złożenia odwołania. W zdecydowanej większości przypadków ubezpieczyciel wskazuje adres mailowy, na który należy przesłać dokument, jednak nie jest to jedyny sposób na złożenie odwołania.

Sposoby dostarczenia odwołania do ubezpieczyciela:

  • list poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji wskazany przez ubezpieczyciela,
  • osobiste dostarczenie do oddziału ubezpieczyciela.
  • zgłoszenie odwołania poprzez infolinię.

Z perspektywy osoby poszkodowanej najlepszym sposobem wydaje się być wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru. Jest to rozwiązanie korzystne przede wszystkim ze względu na pewność, że odwołanie dotarło do ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć odwołanie w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania. Są jednak wyjątki od tej reguły. Jeśli sprawa okaże się skomplikowana, ubezpieczyciel musi Cię powiadomić o tym fakcie i uprzedzić, że na podjęcie ostatecznej decyzji potrzebuje łącznie 60 dni.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – odmowa

Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu odwołania może dopłacić środki, zaproponować zawarcie ugody lub podtrzymać pierwotną decyzję. Jednak nawet w sytuacji, gdy ubezpieczyciel podtrzyma swoje pierwotne stanowisko możliwe jest podjęcie dalszych kroków mających na celu uzyskanie wypłaty wszystkich świadczeń należnych osobie poszkodowanej.

Są to między innymi:

  • wystąpienie do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję lub z wnioskiem o pomoc w polubownym zakończeniu sprawy,
  • skierowanie sprawy do sądu polubownego lub mediacji,
  • skierowanie sprawę do sądu.

Ubezpieczyciel nie musi zgadzać się z treścią odwołania złożonego przez poszkodowanego. Jednak w takiej sytuacji musi wskazać prawne i faktyczne uzasadnienie swojej decyzji. Nawet wówczas możliwe jest uzyskanie dopłaty do odszkodowania.

analiza dopłaty do odszkodowań

Proces odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń bywa czasochłonny i uciążliwy. Dlatego jeśli uważasz, że odszkodowanie zostało zaniżone skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem, który nie tylko wskaże, o ile zostało zaniżone odszkodowanie – w blisko 99 procentach spraw, które wpłynęły do spółki w 2018 r. doszło do zaniżenia odszkodowania, ale również podejmie wszystkie kroki niezbędne do uzyskania pełnej wypłaty odszkodowania.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W Dopłatach Powypadkowych S.A. zajmuje się tematyką związaną ze szkodami...czytaj więcej

Czytaj również


28.05.2021

Szkoda parkingowa

Szkoda parkingowa to powszechny problem. Niemal każdy samochód prędzej czy później zostanie zarysowany albo uderzony

18.12.2020

Wyliczenie stawki za roboczogodzinę

W toku likwidacji szkody po wizycie rzeczoznawcy, który dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu oczekujemy na kosztorys

29.10.2020

Dopłaty do odszkodowań – jak to działa?

Zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli jest niezwykle powszechnym zjawiskiem. Z danych zebranych przez naszych ekspertów wynika,

23.10.2020

Zaniżone odszkodowanie – jak uzyskać większą kwotę?

W przypadku wielu poszkodowanych, których samochód został uszkodzony w wypadku lub kolizji drogowej ubezpieczyciele zaniżyli

Bezpłatna analiza