Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

5 maja 2020

Na 6-go maja przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustanowiony przez Komisję Europejską. Wyznaczenie tej daty jest sposobem zwrócenia uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach. Celem jest przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej oraz zmiana zachowań, tak aby transport stał się bezpieczny i dostępny dla wszystkich. Dlatego powinniśmy pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego uczestnicząc w nim jako piesi oraz kierujący pojazdami.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Wysokie zagrożenie wypadkami

Polska należy do krajów o bardzo wysokim stopniu zagrożenia wypadkami drogowymi. Ponadto wypadki te charakteryzują się dużą ilością ofiar śmiertelnych. Na przestrzeni ostatnich lat statystyki wskazują, że na 100 wypadków drogowych przypadało średnio 9 ofiar śmiertelnych. Podczas gdy w krajach takich jak Szwecja, Holandia, Anglia czy Niemcy liczba ta wynosi 2-4 ofiary na 100 przypadków.

Wyeliminowanie zjawiska, jakim są wypadki drogowe jest póki co niemożliwe, jednak należy dążyć do maksymalnego ich ograniczenia. Przede wszystkim zaś do ograniczenia ofiar śmiertelnych tych zdarzeń.

Należy przy tym pamiętać, że wypadek nie jest TYLKO zrządzeniem losu, ale towarzyszą mu okoliczności, na które wpływ ma działanie człowieka w tym troska o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

bezpieczeństwo

O ile spadła ilość wypadków w ostatnich latach?

Od kilku lat notuje się w Polsce tendencje spadkową liczby wypadków i ich ofiar o czym świadczą między innymi analizy statystyczne za 2016 rok i lata poprzednie. W roku 2007 liczba wypadków w naszym kraju wyniosła blisko 50 tysięcy, natomiast w roku 2019 było to niewiele ponad 30 tysięcy. W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszeniu uległa ogólna wypadków i osób rannych, przy jednoczesnym wzroście liczby osób zabitych

Zauważalny jest także wyraźny spadek liczby wypadków z roku na rok, na który bezpośredni wpływ ma między innymi poprawa infrastruktury drogowej oraz kampanie społeczne. Zdecydowanie temperament niektórych kierowców ostudziły surowe mandaty karne za przekroczenie prędkości. Dotychczas niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego było jedną z głównych przyczyn wypadków. Do innych przyczyn wypadków można zaliczyć między innymi:

  • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu – 7 420 wypadków,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 195 wypadków,
  • nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 3 487 wypadków.

Zmniejszona liczba wypadków a odszkodowania

Liczba wypadków w Polsce na przestrzeni ostatnich lat znacząco spadła, jednak praktyki stosowane przez ubezpieczycieli wobec osób w nich pokrzywdzonych pozostały niezmienione – wciąż wiele odszkodowań jest znacząco zaniżanych. Rozwiązaniem tego problemu miało być wprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych mających na celu naprawienie procesu likwidacji szkód w Polsce.

Efekty wprowadzenia regulacji miały niestety tymczasowy charakter, rok po wprowadzeniu tych wytycznych zaniżenia były niższe, niestety w kolejnych latach sytuacja wróciła do pierwotnego stanu. W 2018 r. średnie zaniżenie odszkodowania za szkodę rzeczową w pojeździe wynosiło blisko 220%. Co to oznacza dla osoby poszkodowanej w wypadku?

Na przykład jeżeli poszkodowany powinien otrzymać 11 000 zł w rezultacie otrzymywał niecałe 5 000 zł.

Ubezpieczyciele stosują różne metody zaniżeń w swoich wycenach, tak aby nie wypłacać pełnej wartości odszkodowania. Należą do nich:

  • zaniżanie stawki roboczogodziny,
  • stosowanie w kosztorysach zamienników niskiej jakości,
  • niestosowanie technologii naprawy przez producenta,
  • niewypłacanie utraty wartości handlowej pojazdu,
  • stosowanie rabatów na materiał lakierniczy,
  • stosowanie amortyzacji części, na których nie powinno jej występować.
bezpieczeństwo na drodze

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to okazja do rozważań nie tylko na temat tego jak zapobiegać wypadkom, ale również jak pomóc osobom, które już w nich ucierpiały. Na sto osób poszkodowanych w wypadkach o wyższe odszkodowania walczy zaledwie kilka. Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące ilości zdarzeń drogowych ogromna liczna poszkodowanych nawet nie wie, że mogłaby otrzymać wyższe świadczenia. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy bazując na swoim doświadczeniu podejmą starania do tego, aby poszkodowany otrzymał wszystkie należne mu świadczenia.

Mateusz Matłosz
Mateusz Matłosz

W Dopłatach Powypadkowych S.A. odpowiada za kontakty z klientami oraz za przygotowanie treści merytorycznych dotyczących... czytaj więcej

Czytaj również


06.08.2021

Szkoda podczas załadunku i rozładunku

Oczywistym wydaje się fakt, że ubezpieczenie obowiązkowe OC chroni uczestników wypadku samochodowego. Sprawcę przed odpowiedzialnością

11.12.2020

Wycena pojazdu – najważniejsze informacje

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym prawdopodobnie jesteś jedną z osób, która jest niezadowolona z

26.11.2020

Kara za brak OC – co warto wiedzieć?

Kara za brak OC może być bardzo dotkliwa, a w 2021r. kary za brak ubezpieczenia

16.11.2020

Utrata wartości handlowej samochodu – co warto wiedzieć

Podstawowym świadczeniem, jakie może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku jest odszkodowanie. Ma ono za zadanie

Bezpłatna analiza