Dopłaty do szkód rzeczowych na pojeździe

Kiedy przysługuje wyższe odszkodowanie za szkodę na pojeździe?

Wyższe odszkodowanie przysługuje osobom poszkodowanym, bez względu na rodzaj szkody (rzeczowej lub osobowej). Najczęściej jest ono wypłacane ze względu na wypadek czy kolizję drogową. Nie należy się ona sprawcy zdarzenia, ale z odszkodowania mogą skorzystać osoby, które ucierpiały w wyniku takiego zdarzenia. Więcej można uzyskać, gdy wypłacona kwota nie wystarczyła na naprawę.

 

Jak starać się o wyższe odszkodowanie za szkodę na pojeździe?

Jeśli osoba poszkodowana chce otrzymać wyższe odszkodowanie, to muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • od wydania decyzji o przyznaniu odszkodowania nie może upłynąć więcej niż 3 lata
  • nie została zawarta ugoda
  • nie przedłożono do ubezpieczyciela faktur (rachunków) za naprawę pojazdu

Wyższe odszkodowanie należy się również, gdy samochód został wcześniej sprzedany, lub właściciel nie zdecydował się na jego naprawę. Większa dopłata jest również możliwa przy szkodzie całkowitej oraz gdy w kosztorysie pojawiły się błędy.

Przy niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela należy wystosować odpowiednie pismo- reklamację, w którym znajdzie się dobre uzasadnienie, dlaczego wypłacona kwota odszkodowania jest za niska. Można załączyć dokumenty, które potwierdzą faktyczną wartość naprawy oraz kosztorys niezależnego rzeczoznawcy.

Jakie dokumenty będą potrzebne, by uzyskać wyższe odszkodowanie?

W zależności od rodzaju szkody będą potrzebne różne dokumenty, inne przy szkodzie likwidowanej z polisy OC, inne z polisy AC.

  • Przy szkodzie częściowej z OC będzie potrzebny kosztorys naprawy.
  • Przy szkodzie częściowej z AC kosztorys naprawy pojazdu, polisa AC oraz Ogólne warunki ubezpieczenia AC

Więcej dokumentów będzie potrzebnych, gdy będzie miała miejsce szkoda całkowita.

  • W przypadku OC wystarczy kosztorys oraz wycena wartości pojazdu przed szkodą i po szkodzie.
  • Przy szkodzie całkowitej likwidowanej z AC również niezbędna jest wycena wartości pojazdu przed szkodą i po szkodzie, polisa AC oraz Ogólne warunki ubezpieczenia AC
Bezpłatna analiza