Dopłata do szkody całkowitej

Kiedy przysługuje dodatkowe odszkodowanie za szkodę całkowitą?

Szkoda całkowita oznacza, że pojazd jest po wypadku w takim stanie, że jego dalsza naprawa jest niemożliwa lub koszt naprawy przekroczy wartość pojazdu przed szkodą. Dodatkowe odszkodowanie będzie się należeć:

  • gdy stwierdzona zostanie szkoda całkowita
  • gdy wartość samochodu jest zaniżona
  • gdy została orzeczona szkoda całkowita, nawet jeśli pojazd nie był wrakiem

Sama wycena szkody i propozycja przedstawiona przez ubezpieczyciela nie musi być ostateczna. Dokumenty najlepiej ponownie przeanalizować i wskazać, jakie były wartości jaka była wartość auta przed szkodą. Ponieważ w wycenie wartości  pojazdu mogły nie zostać uwzględnione w kosztorysie mogło nie zostać uwzględnione np. dodatkowe wyposażenie, czy zastosowane rabaty.

 

Odbierz wyższe odszkodowanie za szkodę całkowitą   

 

Jak starać się o dodatkowe pieniądze za szkodę całkowitą?

Najkorzystniejsze jest skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej. W tym celu niezbędna będzie ponowna analiza dokumentów i zapoznanie się ze szczegółami sprawy. Przy szkodzie całkowitej najczęściej występuje zawyżony kosztorys i zaniżona wartość samochodu. Orzeka się to nawet w przypadku, gdy auto nie jest wrakiem. Dotyczy to zwłaszcza starszych samochodów, w których wymieniane części nie są więcej warte.

 

Jak szacowana jest wysokość odszkodowania?

Gdy ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą, wówczas wartość odszkodowania naliczana jest według wzoru:

X- wartość nieuszkodzonego pojazdu przypadająca na dzień szkody,

Y- wartość wraku samochodu przypadająca na dzień szkody.

 

Wypłacane odszkodowanie jest różnicą pomiędzy wartością X i Y.


 

Jakie dokumenty będą potrzebne, by uzyskać wyższe odszkodowanie za szkodę całkowitą?

Poszkodowany musi mieć wszystkie dokumenty z początku sprawy. Istotne jest przygotowanie dokumentacji, która pokaże, jak wyglądał cały proces- począwszy od wyceny samochodu, przez potencjalne koszty naprawy, aż po samą wartość wraku. Kierowca ma prawo do wglądu swoich dokumentów.

 

Przy uzyskaniu wyższego odszkodowania niezbędnymi dokumentami będą:

  • kosztorys naprawy pojazdu
  • arkusz wyceny wraku lub pojazdu po szkodzie
  • wyciąg z aukcji internetowej/giełdy, na podstawie którego została określona wartość wraku
Bezpłatna analiza