Dokumenty spółki
26.10.2020 r.

Zarząd Spółki Dopłaty powypadkowe S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Spółki znajdującej się we Wrocławiu przy Al. Wiśniowej 47. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.29.06.2020

Statut

Kontakt

Dopłaty Powypadkowe S.A,
al. Wiśniowa 47,
53-126 Wrocław

71 302 44 20

biuro@doplatypowypadkowe.pl

Napisz do nas

Bezpłatna analiza