Czym różni się szkoda całkowita od częściowej?

Czym różni się szkoda całkowita od częściowej?

25 marca 2020

Miałeś wypadek a ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę w Twoim pojeździe jako całkowitą? Zastanawiasz się od czego zależy decyzja ubezpieczyciela? Nie wiesz dlaczego nie stwierdzono szkody częściowej? Ten dylemat dotyczy wielu osób. Dlatego też, warto wiedzieć czym różni się szkoda całkowita od szkody częściowej. Tym bardziej, że kwalifikacja szkody ma bezpośredni wpływ na sposób obliczenia odszkodowania należnego poszkodowanemu z tytułu uszkodzenia jego pojazdu.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Co to jest szkoda całkowita?

Termin ten wywodzi się z praktyki towarzystw ubezpieczeniowych oraz orzecznictwa sądów powszechnych. Przepisy obowiązującego prawa nie definiują jednoznacznie pojęcia szkody całkowitej.

Szkodę całkowitą w pojeździe zakład ubezpieczeń uznaje w dwóch sytuacjach, gdy:

  • pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie,
  • pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, wówczas odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC i jest ustalane metodą dyferencyjną. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem – o wartość pozostałości (części/wraku pojazdu).

Przykładowo, wartość pojazdu przez zdarzeniem wynosiła 30.000 zł. Koszty naprawy pojazdu po zdarzeniu oszacowano na kwotę 35.000 zł, a zatem przekroczyłyby wartość pojazdu przed szkodą. W tej sytuacji szkoda zostanie zakwalifikowana jako całkowita. Ubezpieczyciel następnie wycenił wartość tzw. pozostałości na kwotę 10.000 zł. Poszkodowanemu wypłacone zostanie więc odszkodowanie w kwocie 20.000 zł.

Szkoda częściowa – w jaki sposób jest ustalana?


Szkoda częściowa najprościej rzecz ujmując jest przeciwieństwem szkody całkowitej. Ma ona miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości pojazdu w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania.

W momencie, gdy szkoda zostanie zakwalifikowana jako częściowa, odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC ustalane jest jako koszty naprawy pojazdu.

Dla przykładu, wartość pojazdu przez zdarzeniem wynosiła 30.000 zł. Koszty naprawy pojazdu po zdarzeniu oszacowano na kwotę 25.000 zł, a zatem nie przekraczają one wartości pojazdu przed szkodą. W tym przypadku szkoda zostanie zakwalifikowana jako częściowa. Ubezpieczyciel wypłaci Poszkodowanemu kwotę 25.000 zł odszkodowania.

Warto wiedzieć, że niezależnie od decyzji ubezpieczyciela w zakresie kwalifikacji szkody jako całkowita lub częściowa można uzyskać dopłatę do poniesionej straty. Dodatkowe odszkodowanie będzie się należeć, między innymi gdy wartość samochodu jest zaniżona lub została orzeczona szkoda całkowita, nawet jeśli pojazd nie był wrakiem. Nie wiesz czy należy Ci się dodatkowe odszkodowanie? Zaufaj ekspertom – skorzystaj z bezpłatnej analizy swojej sprawy!

Mateusz Matłosz
Mateusz Matłosz

W Dopłatach Powypadkowych S.A. odpowiada za kontakty z klientami oraz za przygotowanie treści merytorycznych dotyczących... czytaj więcej

Czytaj również


18.03.2020

Utrata wartości handlowej pojazdu a wypłata odszkodowania

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu czy szkodę osobową to nie jedyne roszczenie o jakie poszkodowany może

13.02.2020

Kiedy mamy do czynienia z utratą wartości handlowej pojazdu?

Utrata wartości handlowej pojazdu dotyczy samochodów, które zostały uszkodzone w wypadku drogowym. W takiej sytuacji

Bezpłatna analiza