Co zrobić, gdy odszkodowanie zostało zaniżone?

Co zrobić, gdy odszkodowanie zostało zaniżone?

8 stycznia 2020

Osoby poszkodowane w wypadkach mogą skorzystać z pomocy kilku instytucji, między innymi Rzecznika Finansowego, wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych). Skargi związane z nieprawidłowo prowadzoną likwidacją szkód mogą być także kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak równie ważną role w tym zakresie odgrywają podmioty działające na rynku finansowym, które pomagają osobom poszkodowanym w uzyskaniu wszystkich należnych im świadczeń. W wielu przypadkach oferują również bezpłatną analizę roszczeń, dzięki której można się dowiedzieć, czy odszkodowanie faktycznie zostało zaniżone.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Odszkodowanie zostało zaniżone? Jakie masz prawa?

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłacone świadczenie wydaje się być zbyt niskie, warto rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Oczywiście to ostatnie wymaga znajomości prawa, praktyki orzeczniczej i oceny szans w ewentualnym procesie. Warto zatem znaleźć profesjonalistę, który oceni o ile zostało zaniżone odszkodowanie. Pomoże on także ustalić czy danej osobie przysługują również inne świadczenia odszkodowawcze.

Zazwyczaj kancelarie odszkodowawcze działają na zasadzie success fee. Oznacza to, że wynagrodzenie pobierane jest dopiero wówczas, gdy poszkodowany uzyska należne mu świadczenia. Jeśli zatem w jakiejś sprawie nie zostanie wywalczone odszkodowanie, np. z powodu braku odpowiedzialności ubezpieczyciela, to poszkodowany nie zostanie obciążony kosztami związanymi z obsługą sprawy. Tym samym ryzyko gospodarcze związane z nieuzyskaniem odszkodowania ponosi kancelaria odszkodowawcza, nie obciążając tym samym budżetu osoby poszkodowanej.

Co zwiększa szanse na uzyskanie wyższego odszkodowania?

Możliwość uzyskania wyższego odszkodowania w wielu przypadkach uzależniona jest od tego czy poszkodowany zdecyduje powierzyć swoja sprawę profesjonaliście. W przypadku skorzystania z pomocy profesjonalisty możliwe jest uzyskanie nawet 2-krotnie wyższego odszkodowania[1].

Takie podmioty zapewniają pomoc nie tylko na etapie postępowania likwidacyjnego, ale w większości przypadków gwarantują również obsługę procesową. W niektórych sytuacjach osoba poszkodowana może liczyć także na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem sądowym przez  kancelarię. Dodatkowo wystąpienie na drogę sądową zwykle oznacza wyższe odszkodowanie. Zatem jeśli dostałeś zaniżone odszkodowanie, warto jest walczyć o pełną rekompensatę szkody.

[1] raport „Działalność kancelarii odszkodowawczych na rynku ubezpieczeń OC. Diagnoza i propozycje działań.” opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Monkiewicza pokazuje, że wartość średniej szkody na osobie, w której podmiotem zobowiązanym był Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosiła 6.473,91 zł. W przypadku, gdy w tego typu szkodzie poszkodowanego reprezentowała przed UFG kancelaria odszkodowawcza, wartość średniej szkody osobowej wynosiła 13.731,57 zł.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. W Dopłatach Powypadkowych S.A. zajmuje się tematyką związaną ze szkodami...czytaj więcej

Czytaj również


28.05.2021

Szkoda parkingowa

Szkoda parkingowa to powszechny problem. Niemal każdy samochód prędzej czy później zostanie zarysowany albo uderzony

18.12.2020

Wyliczenie stawki za roboczogodzinę

W toku likwidacji szkody po wizycie rzeczoznawcy, który dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu oczekujemy na kosztorys

30.11.2020

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Kierowcom, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym, do którego doszło nie z ich winy przysługuje odszkodowanie

29.10.2020

Dopłaty do odszkodowań – jak to działa?

Zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli jest niezwykle powszechnym zjawiskiem. Z danych zebranych przez naszych ekspertów wynika,

Bezpłatna analiza